Kwaliteit en transparantie in vraag en aanbod ICT-deskundigen

Ondernemingen die straks slagvaardig willen blijven opereren zullen nu een oplossing moeten vinden om de behoefte aan ICT-deskundigheid flexibel te kunnen invullen. Kennisbemiddelaar HeadFirst maakt met de HeadFirst Online-dienstverlening vraag en aanbod voor het eerst transparant en inzichtelijk.

Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst, onderscheidt de markt voor flexibele arbeidsvoorziening in drie segmenten. “Naast het traditionele uitzendbureau wordt het tweede segment gevormd door de grote systeemhuizen, die eigenlijk turnkey oplossingen leveren aan klanten, maar zich vanwege overcapaciteit en snel economisch voordeel ook op de detacheringsmarkt begeven. De derde groep, waar HeadFirst zich op richt zijn de zelfstandig ondernemers, al dan niet aangesloten bij een gespecialiseerde nichespeler.” Nichespelers zijn kleine organisaties met hoogwaardige deskundigheid die zich richten op een specifieke discipline – projectmanagement, kwaliteitszorg, security – dan wel op bepaalde ontwikkelings- of hardwarelijnen, definieert Kruiswijk. “Zelfstandig ondernemers en nichespelers komen erg moeilijk rechtstreeks bij grote eindklanten aan de slag, omdat deze geen zaken willen doen met een groot aantal verschillende partijen. En dat is precies de business waarin HeadFirst al achttien jaar als kennisbemiddelaar actief is.”

Onlinetransparantie

HeadFirst richt zich op klantomgevingen waar een hoog volume en een grote diversiteit in de vraag bestaat, vertelt Kruiswijk. “Voor die bedrijven zorgen we ervoor dat ze altijd de juiste ICT-deskundigen uit die markt van zelfstandig ondernemers en nichespelers krijgen, tegen de meest gunstige voorwaarden en condities en op het moment dat ze die capaciteit nodig hebben.” HeadFirst doet inmiddels zaken met 1800 van die nichespelers in Nederland en heeft een eigen bestand opgebouwd van ruim 10.000 zelfstandige deskundigen, dat nu via HeadFirst Online direct wordt ontsloten voor klanten en prospects. “HeadFirst Online is een platform voor opdrachtgevers en opdrachtnemers om elkaar langs elektronische weg heel gemakkelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week te vinden. Waarbij kwaliteit en compliance – in de zin van contract- en factuurafwikkeling – tot op het hoogste niveau gegarandeerd is”, licht Arno Zondag de nieuwe onlinedienstverlening van HeadFirst toe. Zondag is directeur van Associates, een van de ventures van ABN AMRO-dochter Dialogues Incubator, waarin HeadFirst medio vorig jaar een meerderheidsbelang heeft genomen. Associates is als arbeidsintermediair actief in de financiële wereld en het ICT-marktsegment en richt zich met name op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod via een internetgebaseerde toepassing. HeadFirst Online is gebaseerd op de technologie van Associates.

Opdrogen van kennis

De integratie van Associates en daarmee de inzet van hun specifieke technologie is mede ingegeven door de marktontwikkelingen, aldus Kruiswijk, die twee belangrijke tendensen signaleert. “De eerste is de sterke toename van het zelfstandig ondernemerschap, vanuit de behoefte aan meer flexibiliteit en variatie in werken. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte van het bedrijfsleven om met behoud van slagkracht een core base van eigen personeel te creëren, waarbij de flexibiliteit ontstaat om op elk moment externe deskundigheid te kunnen inschakelen. De tweede tendens is de vergrijzing, het opdrogen van hoogwaardige kennis, kunde en ervaring omdat er steeds meer senioren uit het arbeidsveld verdwijnen. Deze ontwikkelingen zijn van significante invloed op de manier waarop in de toekomst met human capital wordt omgegaan.”

“Met HeadFirst Online geven we organisaties een stuur in handen om 24 uur per dag, 7 dagen per week en vanaf elke plek hun vraag naar externe deskundigheid te kunnen managen. Want wil een groot bedrijf in de toekomst blijven meespelen, dan zal het een oplossing moeten vinden om de behoefte aan capaciteit bij een toenemende schaarste aan deskundigheid flexibel en efficiënt te kunnen invullen”, benadrukt Mike Kruiswijk, Operations Director bij HeadFirst. “In het volume dat wij voorzien is het niet meer mogelijk – en ook niet meer van deze tijd – om dat zonder elektronische hulpmiddelen en systemen te realiseren.”

“HeadFirst Online is erop gericht om bij hoge volumes nog steeds de juiste match tussen vraag en aanbod te kunnen maken, vanuit een totaalzicht op de markt”, vult Zondag aan. “Door vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar te laten communiceren ontstaat volledige transparantie, waarbij organisaties altijd een benchmark kunnen doen op prijs, kwaliteit, beschikbaarheid en – heel belangrijk – kunnen forecasten op de huidige en te verwachten beschikbaarheid van specialisten in een bepaalde discipline. HeadFirst levert daarmee duidelijke toegevoegde waarde voor zowel opdrachtgevers  als opdrachtnemers.”

Economisch voordeel

Rick Kruiswijk illustreert die toegevoegde waarde met een aantal voorbeelden. “Het is gebruikelijk dat zelfstandigen die werken bij grote klanten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Deelname in het collectief contract dat HeadFirst als inkoopcollectief heeft afgesloten, scheelt een zelfstandige op jaarbasis al gauw € 1.200 euro aan premie. HeadFirst vraagt een vergoeding van € 2,50 per gewerkt uur voor het fullservicepakket, terwijl per saldo de kosten voor de zelfstandig ondernemer of nichespeler met ruim € 3,50 per uur verminderen. HeadFirst verzorgt daarbij ook de complete contractafwikkeling, voorfinanciering van facturen en biedt uitgebreide voorzieningen voor opleidingen en trainingen, zowel vakgericht als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap.”

Het HeadFirst-concept moet wel ijzersterk zijn, merkt Kruiswijk ten slotte op, “want het is al zo vaak gekopieerd. Alleen is het nooit op de juiste wijze geïmplementeerd, dus onze positie als marktleider blijft onaangetast. En met onze nieuwe onlinedienstverlening kunnen we die voorsprong nog verder uitbouwen.”

Kwaliteit en transparantie in vraag en aanbod ICT-deskundigen

Recente stories