Kwaliteit en betrouwbaarheid in roerige tijden

IT-Staffing is specialist op het gebied van detachering van zelfstandige ICT-specialisten en contractbeheer. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn daarbij de bepalende factor in het succes van deze onafhankelijke intermediair. En dat bewijst zijn waarde in roerige tijden.

“Het is evident dat veel bedrijven op het ogenblik een moeilijke tijd doormaken. Maar vanuit onze optiek zien we dat er in de ICT nog voldoende werk te doen is”, stelt Arno Pronk van IT-Staffing. Hij is general manager van de businessunit Bariton XL. “Wel zien we net als in de periode 2001/2002 dat softwarehuizen te maken krijgen met een toename van het aantal bankzitters. Als gevolg daarvan wordt er soms gestunt met tarieven en worden externe krachten ingeruild voor eigen mensen. De klanten zijn daar uiteraard niet blij mee, want ze raken daarmee veel kennis kwijt waarin ze zelf geïnvesteerd hebben.”

IT-Staffing signaleert deze ontwikkelingen, die met name op de tussenmarkt spelen, maar heeft daar zelf betrekkelijk weinig last van, stelt Pronk. “Als onafhankelijke dienstverlener richt ITStaffing zich uitsluitend op de eindmarkt, waarbij we rechtstreeks zakendoen met zelfstandige ICT-specialisten en eindgebruikers bij de overheid en in het bedrijfsleven. Het aantal schakels in de keten blijft hiermee tot een minimum beperkt, waardoor we ook een gunstige prijs-kwaliteitverhouding kunnen bieden. IT-Staffing kan daarbij niet alleen de vraag naar (tijdelijk) ICT-personeel invullen, maar kan opdrachtgevers ook helpen om hun externe inhuur inzichtelijk en overzichtelijk te maken en te houden. We kunnen het hele administratieve proces rondom externe inhuur – contractuele afhandeling, administratie en facturatie – overnemen. Daarbij zorgen we tegelijkertijd dat alle mogelijke risico’s worden vermeden met betrekking tot de Flexwet, de Wet ketenaansprakelijkheid en inleningsaansprakelijkheid.”

Externe inhuur

Pronk ziet een duidelijke ontwikkeling in de markt. Bedrijven en overheidsinstellingen willen het aantal partijen waarmee ze zakendoen beperken en de externe inhuur centraliseren. “Veel organisaties hebben daarom een raamovereenkomst met een beperkt aantal softwarehuizen en sluiten daarnaast een ‘broker’contract af met een intermediair als IT-Staffing. Naast het detacheren van ICT-specialisten verzorgen wij centraal de externe inhuur van zelfstandige ICT’ers en kleinere toeleveranciers en de gehele contractuele afhandeling daarvan. Tegelijkertijd komen er steeds meer ICTspecialisten beschikbaar als freelancer/zzp’er, mede doordat de softwarehuizen zelf minder externen inhuren. Als gevolg daarvan zien we dat iedereen wat meer inschikt en zich flexibeler opstelt bij de onderhandelingen over de tarieven. Aan de andere kant zien we steeds groter wordende beschikbaarheidslijsten van toeleveranciers, die breed in de markt hun eigen medewerkers aanbieden. Veel van die toeleveranciers hebben geen toegang tot de eindmarkt en moeten zich op de tussenmarkt richten, waar geen of nauwelijks meer sprake is van inhuur. In die hoek zullen dan ook de nodige klappen gaan vallen, waardoor werknemers om zich heen zullen gaan kijken of ze elders als zelfstandig ICT-specialist aan de slag kunnen.”

Brede dobber

“Het afgelopen jaar heeft IT-Staffing duidelijk kunnen profiteren van de groei in de markt”, geeft Pronk aan. “De combinatie van detacheren rechtstreeks vanuit ons eigen bestand van 15.000 ervaren freelancers/zzp’ers en het contractueel en administratief afhandelen van alle externe inhuur maakt dat we voor eindklanten een aantrekkelijke partij zijn om zaken mee te doen. Voor IT-Staffing betekent die specialisatie in zowel detachering als contractbeheer dat we als dienstverlener een heel brede dobber hebben waar we op kunnen drijven.”

Pronk tekent daarbij aan dat de activiteiten van IT-Staffing op het gebied van contractbeheer zich over een breder terrein uitstrekken dan alleen ICT. “Met onze detacheringsactiviteiten richten we ons duidelijk op ICT en ICT-gerelateerde functies en projecten. Contractbeheer heeft in feite ook niets te maken met ICT; het is puur de afhandeling van een factuurrelatie. We kunnen dezelfde processen dus ook inzetten ten behoeve van andere externe inhuur, bijvoorbeeld voor HR, inkoop, finance & control, marketing of sales. We doen dat al voor diverse eindopdrachtgevers bij de overheid en voor bedrijven in uiteenlopende marktsectoren.” IT-Staffing Bariton XL is als organisatie zelf ook behoorlijk gegroeid, aldus Pronk. “Alleen al vorig jaar hebben we acht extra fte’s aangenomen, met name voor uitbreiding van de backoffice. Met het toenemende aantal contractaanvragen en bijvoorbeeld de verschillende eisen op het gebied van screening van personeel, moet je zorgen dat je backoffice goed is ingericht en voldoende kwaliteit en capaciteit heeft om dat allemaal goed en snel te regelen. Onze klanten – zelfstandigen, toeleveranciers en opdrachtgevers – verwachten dat van ons.”

“De kwaliteit van onze dienstverlening is geborgd in de ISO 9001:2008-certificering, waarin alle bedrijfsprocessen en het kwaliteitsbeleid in onze organisatie zijn getoetst”, vertelt de Bariton-general manager. “Want kwaliteit behoort, naast betrokkenheid, flexibiliteit, transparantie en integriteit, tot de belangrijke waarden en normen die we hanteren in de manier waarop we zakendoen met mensen. De certificering, maar vooral ook de hoge mate van klanttevredenheid zijn de bevestiging dat we de kwaliteit en betrouwbaarheid in dienstverlening die we voorstaan ook daadwerkelijk in de praktijk waarmaken.”

Kwaliteit en betrouwbaarheid in roerige tijden

Recente stories