KPN helpt digitale weerbaarheid van klanten verhogen

Als beste ICT-dienstverlener voor de zakelijke markt van 2013 heeft KPN cybersecurity hoog in het vaandel staan. Waar grootzakelijke klanten veelal doordrongen zijn van de noodzaak ervan, ziet KPN het als zijn maatschappelijke taak om ook de ondernemers in het mkb en soho hierin te versterken.

John van Vianen, directeur zakelijke markt van KPN, ziet dat cybersecurity versneld aan belangrijkheid heeft gewonnen: “Gezien de grote rol van KPN in de ICT-infrastructuur van Nederland, is ICT-beveiliging voor ons een prioriteit. Cybersecurity is ook maatschappelijk zeer relevant: je kunt tegenwoordig geen krant meer openslaan of het onderwerp cybercriminaliteit staat op een van de eerste pagina’s. Communicatiediensten moeten 24/7 beschikbaar zijn. Omdat ICT steeds meer integraal deel uitmaakt van het bedrijfsproces, neemt de kans op digitale kwetsbaarheid voor onze klanten steeds meer toe. Voor iedereen is wel helder dat de dreiging ervan alleen maar groter wordt. Echter, de snelle ontwikkelingen in cybercriminaliteit zijn voor individuele klanten moeilijk bij te houden.”

 

Van Vianen vervolgt: “KPN heeft, als een van de weinige Nederlandse partijen, de wereldwijde principes van het World Economic Forum ondertekend, en committeert zich daarmee om de digitale weerbaarheid van zijn eigen organisatie en die van zijn klanten te verhogen. Daarom hebben we een aantal initiatieven ontplooid. Zo is onze CEO Eelco Blok co-voorzitter van de Cyber Security Raad, die adviezen geeft over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid. Verder hebben we met verschillende andere partijen ENCS opgericht, het European Network for Cyber Security. Dit kenniscentrum is gericht op het verhogen van internetveiligheid voor industriële netwerken door onderzoek en ontwikkeling, testen, training en kennis delen. Bovendien helpen ethische hackers KPN voortdurend om potentiële cyberrisico’s op te sporen.”

 

‘ICT is steeds bedrijfskritischer, dus klanten zijn kwetsbaarder voor cybercriminaliteit’

Noblesse oblige

“KPN ziet kennis delen en bewustmaking als een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vertelt Van Vianen. “Zo hebben we eerder deze maand onze klanten bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen tijdens het event ‘Meesters in Security’. De kennis die we binnen het ENCS opdoen over cybersecurity kunnen we ook toepassen op ons producten- en dienstenportfolio, om onze klanten bij te staan op het gebied van ICT-beveiliging. Er worden steeds meer aanvallen uitgevoerd op bedrijfsnetwerken. Zo’n aanval kost de criminelen betrekkelijk weinig geld, maar heeft grote impact op het getroffen bedrijf. Grote bedrijven hebben veelal een eigen IT-afdeling die beschikt over kennis van netwerkveiligheid, maar binnen het mkb en soho-segment is die kennis vooralsnog geringer. ICT-beveiliging leeft bij hen wel, mede door het nieuws over de DDOS-aanvallen op banken, DigiD en de Belastingdienst, maar ze realiseren zich veelal niet dat hun hele bedrijf stilligt als de ICT-infrastructuur lam wordt gelegd. Het is daarom zaak om het bewustzijn van deze groep te vergroten. We bereiken hen als leverancier én als adviseur met onze specifieke telecomdiensten en -producten op het gebied van veiligheid. KPN is niet voor niets uitgeroepen tot de beste ICT-dienstverlener van 2013 voor de gehele zakelijke markt. Bovendien zijn we kennispartners van MKB Nederland en het PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers). Zo leveren we een bijdrage aan de MKB Servicedesk van MKB Nederland en gaan we iets vergelijkbaars doen met het PZO. Noblesse oblige. Voor ons is het een erezaak om mkb’ers en zzp’ers op deze manier te helpen. We willen de beste ICT-dienstverlener blijven en vullen dat onder meer op deze manier in. Zo laat KPN zijn menselijke gezicht zien.”

Clouddiensten

KPN levert veiligheidsproducten en diensten voor alle zakelijke segmenten: voor de top is er CloudNL. Van Vianen: “Doordat de servers in Nederland draaien, zijn bedrijven ervan verzekerd dat onze diensten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ze lopen niet het risico dat buitenlandse veiligheidsdiensten in hun stukken kunnen neuzen. Onder de cloud bieden we een breed scala aan diensten en producten. Zo is het voor sommige grote bedrijven interessant om de hele ICT-beveiliging uit te besteden aan KPN. Voor onze grootzakelijke klanten is er de afdeling Trusted Services, die de authenticatie van medewerkers verzorgt. Ook biedt KPN veilige toegang tot bedrijfsapplicaties met Smartaccess. KPN levert onder meer specifieke diensten aan de overheid, de zorgsector en de financiële sector. Voor overheidsdiensten en instellingen zijn we een van de grootste verleners van PKIoverheidscertificaten. PKI staat voor Public Key Infrastructure, die betrouwbare digitale informatieoverdracht mogelijk maakt tussen overheidsdiensten.”

 

“Binnen de zorg moet er nog veel gebeuren op ICT-gebied”, vertelt Van Vianen. “CloudNL biedt daarvoor oplossingen, bijvoorbeeld om foto’s en patiëntgegevens veilig op te slaan. Ook in de financiële sector hebben we oplossingen geïntroduceerd die voldoen aan de auditeisen van De Nederlandsche Bank. Verder leveren we verschillende werkplekdiensten uit de cloud met Exchange en SharePoint. Deze maatwerkdiensten vertalen we ook door naar onze middelgrote en kleinere klanten met specifieke diensten als het Internet Veiligheidspakket. Gelukkig neemt het bewustzijn ten aanzien van ICT-beveiliging in alle segmenten steeds verder toe, en daarmee de bereidheid om erin te investeren. Om het betaalbaar te houden bundelen we diensten. We zien dat kleine ondernemers hun prioriteiten verleggen. Zodoende houden ze meer geld over om hun ICT-infrastructuur te beveiligen.”

 

“Het blijft een ratrace om cybercriminelen het hoofd te bieden,” besluit Van Vianen, “maar als één partij beschikt over de kennis, de mensen, inzet en betrouwbaarheid, dan zijn wij het.”

KPN helpt digitale weerbaarheid van klanten verhogen
  • Josee Koning
  • Fjodor Buis

Recente stories