‘KPN doet ’t gewoon’

De vervlechting van werk en privé neemt toe en is onomkeerbaar, menen Jennifer Vink, director marketing KPN Corporate Market, en Arjan Schreuder, manager marketing communications KPN Corporate Market. Zij leggen uit hoe KPN Corporate Market organisaties kan helpen met de overstap naar een flexibele bedrijfscultuur.

“Bij gerichte inzet van oplossingen voor ICT-behoeften zijn de mogelijkheden uitgebreid en is de complexiteit van technologie zo groot dat cocreatie en innovatie sleutelwoorden vormen voor KPN Corporate Market”, stelt Jennifer Vink.

Vrijwel iedereen worstelt met de dagelijkse uitdagingen van het balanceren van werk en privé. Het gevolg is dat keuzes rondom tijd, plaats en device in toenemende mate afhankelijk zijn van ICT-support die medewerkers wordt geboden. Voor een goede afstemming op de behoefte van zowel medewerker als werkgever ziet KPN het als het grootste belang om dit samen met de klant in te richten. “Regelmatig organiseren we ‘co-creatiesessies’ over een thema met klanten, partners en branche-experts.” Deze leiden tot nieuwe ideeën, die KPN verder ontwikkelt. Dat resulteert in oplossingen of verbeteringen in dienstverlening.

“Klanten gaan partnerships met ons aan. Daarbij zijn we dankzij onze achtergrond op zowel telecom- als IT-gebied in staat om samen ons portfolio te ontwikkelen om het zo efficiënt mogelijk in te zetten voor onze klanten.”

Bij het faciliteren van meer keuzevrijheid voor de medewerker geldt een groot aantal variabelen. Het begint met voorkeuren van medewerkers ten aanzien van hun werkplek(ken). “Het gaat niet meer om een werkplek”, legt Schreuder uit. Een vaste ‘plek’ vormt onvoldoende antwoord op de behoefte aan keuzes tussen plaats, tijd en device. “Velen prefereren een mobiele oplossing, waardoor zij onafhankelijk van de locatie kunnen werken.” Een andere lastige variabele is de keuze van organisaties voor het gebruik van eigen IT-infrastructuur, het outsourcen daarvan naar een extern rekencentrum of het gebruikmaken van clouddiensten. KPN helpt organisaties met het laten samenwerken van cloudoplossingen met non-cloud- of hybride ICT-oplossingen waarin ze reeds hebben geïnvesteerd.

Aggregatie van IT-diensten

Welke keuzes een organisatie ook maakt, daarbovenop komt onherroepelijk de uitdaging van beheersbaarheid: van het kostenniveau, van de beveiliging en de benodigde flexibiliteit van opslag- en verwerkingscapaciteit, en van de support voor eindgebruikers. “In het faciliteren van flexibiliteit is ‘alles in de Cloud’ geen optimale oplossing: het gaat erom dat we samen met klanten de nieuwe ICT-mogelijkheden op relevante en geïntegreerde wijze ontsluiten – met oog voor de persoonlijke behoeften van de mensen en voor de verplichtingen van wet- en regelgeving. Voor de medewerker houdt dat concreet in dat hij met 1 login op diverse devices direct alleen die applicaties kan gebruiken die op dat moment nodig zijn. Analoog aan een soort business-app store, gefaciliteerd door KPN”, stelt Schreuder.

Telecom én IT: een krachtige combinatie

Flexibiliteit

Een van KPN’s oplossingsgebieden voor meer flexibiliteit is Any Device-management. “We bieden niet alleen mogelijkheden om thuis of onderweg te werken”, legt Vink uit. “Net zo belangrijk is dat we organisaties en medewerkers de vrije keuze kunnen geven in de te gebruiken devices.” KPN appelleert daarmee ook aan de trend van vervlechting van werk en privéleven. Vaak is het nog gebruikelijk dat organisaties bepalen welke devices medewerkers dienen te gebruiken: niet iedereen is gebonden aan de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid die flexwerken biedt. Organisaties zouden zelf de keuze van apparatuur moeten kunnen vaststellen, of de keuze juist aan medewerkers moeten overlaten. Mensen zijn vindingrijk in sourcing van eigen cloudapplicaties; dezelfde vrijheid wordt uiteindelijk ook gevonden in devices. “Ons concept biedt die vrijheid”, zegt Vink. Die vrijheid geldt ook voor de wijze waarop medewerkers met elkaar of met klanten kunnen communiceren. Met Unified Communications combineert KPN de mogelijkheden van data, video en telefonie tot realtime (voice, video, instant messaging) en non-realtime (voicemail, e-mail) communicatie en collaboratie binnen één oplossing of platform.

CloudNL

De opslag en de verwerking van informatie worden steeds complexer. Kenmerkend voor clouddiensten is dat de exacte plaats van verwerking en opslag niet altijd bekend is. Voor de meeste organisaties is dat geen enkel probleem. “Enkele branches hebben echter te maken met specifieke wet- en regelgeving”, zegt Vink. “Daardoor is aantoonbare verwerking en opslag in Nederland vereist.” Om aan die, maar ook andere, branchespecifieke behoeften tegemoet te komen biedt KPN met CloudNL branchegerichte clouddiensten, bijvoorbeeld voor de overheid, financiële instellingen en de gezondheidszorg. “We besparen de klant eventuele compliancevraagstukken, in samenwerking met externe partners die de nodige audits verrichten.”

“En zo zien we onze rol in de markt: oplossingen die we samen met klanten ontwikkelen”, voegt Vink toe. “Om het balanceren van werk- en privéleven te faciliteren is het noodzakelijk om in nauwe samenwerking met diezelfde klanten ons portfolio te ontwikkelen.” Dit leidt tot technische oplossingen waarmee KPN organisaties de vrijheid biedt om precies zo te werken als zij wensen. “Zo blijven voor eindgebruikers bij onze klanten bijvoorbeeld de technische aspecten verborgen. Daar hebben ze geen omkijken naar. We vergroten de slagkracht van mensen door succesvolle deelname in de wereld van ICT-mogelijkheden. We maken ICT persoonlijk, relevant en waardevol voor onze klanten, voor de medewerkers van onze klanten en voor onze collega’s door ervaring, kennis en innovatie te verbinden”, besluit Vink.

‘KPN doet ’t gewoon’

Recente stories