Klanten echt rendement laten halen uit investeringen

Bedrijven investeren vaak fors in systemen die de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen, zoals CRM-, facturerings- en ordersystemen. Echter lang niet altijd levert dit het beoogde resultaat op. Hot ITem laat met zijn Performance Improvement-expertise en -oplossingen klanten echt rendement halen uit hun (ICT-)investeringen.

“Hot ITem is veertien jaar geleden gestart vanuit de behoefte die we zagen in de markt”, aldus Rob Honing, commercieel directeur van Hot ITem. “Er zijn organisatieadviesbureaus die de klant adviseren over inrichting en besturing van processen en de organisatie. Die bureaus leveren een rapport op en daarmee is hun taak volbracht. Vervolgens vraagt de klant aan een ICT-bedrijf om op basis van dat rapport aan de slag te gaan: systemen te ontwikkelen, processen uit te denken en die te implementeren. Maar omdat een ICT-bedrijf per definitie een andere taal spreekt en andere competenties in huis heeft dan een organisatieadviesbureau, zie je heel vaak dat het resultaat onvoldoende aansluit op de praktijk en de klant dus niet écht is geholpen.”

Bundeling van disciplines

“Ons idee was daarom een bedrijf te starten met enerzijds een zeer ervaren IT-discipline en anderzijds de businessconsultants en organisatieadviseurs, die je met elkaar leert samenwerken. Je kunt dan de klant een goed advies geven en dat vervolgens ook uitvoeren en waarmaken. Als je dat dan ook nog eens doet vanuit een businesscase-gedreven aanpak, dan kun je de resultaten tijdens het project meetbaar maken en toetsen aan die businesscase.”

Honing heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat die bundeling van disciplines in combinatie met de duidelijke aanpak van Hot ITem van bijzonder grote waarde is voor de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan. “Hot ITem is gespecialiseerd in Performance Improvement, het meetbaar vanuit de strategie verbeteren van prestaties van een bedrijf. Daar zijn we goed in en dat is onze corebusiness. Grote system integrators zeggen dat ze dat ook kunnen bieden, maar zijn geen specialist op dit gebied. In al die veertien jaar is er nog nooit een project gestopt omdat wij het niet waar konden maken of het fout hadden ingeschat. We doen wat we beloven.”

De klant heeft onvoldoende inzicht in een proces of wil sneller en beter presteren en Hot ITem biedt daar een oplossing voor, legt Honing uit. “We doen altijd eerst een korte scan – hooguit vier tot zes weken – waarin we het traject in kaart brengen. We kijken goed naar de vraag en naar de langetermijndoelstelling en pakken in die periode meteen een urgent en snel te realiseren knelpunt aan. Het voordeel daarvan is dat aan het eind van de scan de business direct resultaat ziet. Je weet precies wat het probleem is, wat de eerstvolgende stap zou moeten zijn om een structurele oplossing te realiseren en wat deze oplevert.”

Ervaren mensen

“Onze visie en aanpak vinden duidelijk weerklank bij de top-200-bedrijven in Nederland, de belangrijkste doelgroep van Hot ITem”, constateert Honing. “Onze klantenkring breidt zich steeds verder uit en onze orderportefeuille is goed gevuld. We zijn dan ook continu op zoek naar ervaren mensen, die in staat zijn om invulling te geven aan onze visie en werkwijze. De gemiddelde ervaring op dit vakgebied bij Hot ITem is tien jaar en dat niveau willen we in ieder geval behouden. We zoeken daarom bewust naar mensen met zeer ruime ervaring op het gebied van procesverbetering, procesbesturing of datawarehousing, business intelligence en applicatieontwikkeling. Het gaat om goede bedrijfskundigen met gevoel voor techniek en ICT-specialisten met gevoel voor business. Vakmensen met verschillende achtergronden, maar die wel elkaars werelden willen en kunnen begrijpen.”

Die nieuwe medewerker komt te werken in een inspirerende omgeving, met een hoge mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en de vrijheid om zelf zijn werk in te richten, benadrukt Honing. “Onze mensen werken vanuit een eigen verantwoordelijkheid, die ze invullen op een manier die past bij hun leven en uiteraard ook bij het project en de klant. Tegenwoordig heet dat Het Nieuwe Werken, maar dat hebben we in feite veertien jaar geleden al ingevoerd. Mensen kunnen – en willen – zich bij Hot ITem blijven ontwikkelen en voeren ook zelf de regie over hun eigen loopbaan. Ze worden daarbij gecoacht en werken zo samen aan hun loopbaan.”

Actief en betrokken

In zo’n dynamische bedrijfscultuur gedijen onze medewerkers bijzonder goed, stelt de Hot ITem-directeur. “Niet voor niets is het verloop bij ons zeer laag. Dat heeft ook alles te maken met de afwisselende projecten die we bij verschillende interessante opdrachtgevers uitvoeren. De informele sfeer die hier heerst zie je ook terug in de vele activiteiten die onze mensen op eigen initiatief ontplooien. Behalve bij onze vanuit Hot ITem georganiseerde bedrijfsactiviteiten weten onze medewerkers elkaar ook onderling te vinden. Met name op sportgebied zijn er allerlei groepen actief, onder meer met hardlopen, sloeproeien en zeilen. Ook neemt er elk jaar een team deel aan de Dam tot Damloop en de Roparun-estafetteloop, waarvan Hot ITem overigens ook de hoofdsponsor is. Uiteindelijk komt die gezonde mix van werk en ontspanning ook ten goede aan de klant, waar onze ervaren en gepassioneerde medewerkers met volle inzet en betrokkenheid aan de slag gaan.”

Klanten echt rendement laten halen uit investeringen

Recente stories