Klaar voor next generation leadership

Digitalisering is een pad vol kansen, maar ook valkuilen. Niet alle managers, bestuurders en toezichthouders zijn zich echter bewust van deze kansen én risico’s. De digitaliseringsopleidingen van Nyenrode Business Universiteit helpen hen om hier zicht en grip op te krijgen.

Klaar voor next generation leadership

“Lang niet iedereen weet voldoende van technologie, terwijl vaardigheden op dit terrein in vrijwel alle sectoren van belang zijn voor innovatie”, zegt Cokky Hilhorst, hoogleraar Business & IT aan Nyenrode. Vincent Moolenaar noemt het gebrek aan kennis onwenselijk. Als fulltime non-executive is hij onder andere actief als commissaris bij Deloitte. “Digitalisering zet verdienmodellen en processen onder druk. Dit levert risico’s op: financieel, strategisch, maar ook ethisch, zoals een algoritme dat tot afkeuring in het publieke debat leidt. Bestuurders hebben de plicht om hun technologische kennis bij te spijkeren. Als zij niet genoeg kennis hebben over digitalisering, blijft dit onderwerp een black box in de besturing van je organisatie.”

Beter adviseren

Moolenaar volgde het programma Technology for Boards. “Ik wilde meer grip op digitalisering krijgen. Ik heb veel geleerd over onder andere AI, robotisering, data-analytics en algoritmes. De onderwerpen werden vanuit diverse disciplines belicht. Ik ervaar iedere dag dat mijn technologische kennis is verdiept. Nu overzie ik beter de implicaties van digitalisering voor de hele organisatie, waardoor ik beter adviseer en gerichter vragen stel. Het heeft voor mij de deur naar next generation leadership geopend.”

‘Nyenrode blijft digitaal onderwijs doorontwikkelen’

Digitalisering versneld

Nyenrode scoort dit jaar hoog in de MT1000-categorie ‘Digitale dienstverlening: IT-opleiding en training’. De universiteit wil ook in de toekomst toonaangevend zijn. Hilhorst: “Onderzoek laat zien dat covid-19 de ontwikkeling van digitalisering in diverse sectoren tot wel zeven jaren versneld heeft. Deze veranderingen hebben een structureel karakter. Ook Nyenrode heeft haar opleidingen versneld gedigitaliseerd door naast fysiek onderwijs ook online, hybride of blended onderwijs in te voeren. Dit geeft een boost aan onze mogelijkheden om leerinterventies voor groepen te ontwikkelen. Tegelijk vraagt het ook veel van de organisatie en kennis van medewerkers en bestuurders. Dit laatste geldt voor alle organisaties.”

Meer informatie over de digitaliseringsopleidingen van Nyenrode vind je op www.nyenrode.nl/MT1000.

Recente stories