Katalysator voor een gezonde economie

De strategische inzet van credit management services levert een positieve bijdrage aan de cashflow en winstgevendheid van bedrijven. Deze visie is terug te vinden in de oplossingen die Intrum Justitia samen met haar relaties bedenkt en uitvoert.

Intrum Justitia Nederland B.V. is vanuit het hoofdkantoor in Den Haag met zeshonderd medewerkers actief in heel Nederland voor ruim negenduizend opdrachtgevers. Het bedrijf maakt deel uit van de aan de Zweedse beurs genoteerde Intrum Justitia Groep, die in 2009 een omzet realiseerde van ongeveer vierhonderd miljoen euro. De Intrum Justitia Groep is Europees marktleider op het gebied van credit management services. Intrum Justitia ziet zichzelf als katalysator voor een gezonde economie. Directeur Marcel van Es legt uit waarom: “Wij helpen bedrijven om op effectieve wijze met hun vorderingen om te gaan met behoud van de klantrelatie. Dat doen we door oplossingen te bieden op het gebied van acceptatie, facturatie, betalingsverwerking, incasso, schuldbewaking, debt sale en consultancy & detachering. Zowel klant als debiteur profiteert van onze werkwijze, met als gevolg een positief bedrijfsresultaat en een gezonde economie.”

Order-to-cash

Van Es vervolgt: “Intrum Justitia biedt diverse diensten aan voor de totale customer life-cycle. Eerst brengen we in kaart met welke klanten men zaken wil doen. Vervolgens laten wij via onze dataservices de risico’s en mogelijkheden zien. Wij bieden oplossingen voor facturatie en kunnen herinneringen versturen. Dat gebeurt in dit deel van het traject uit naam van de klant, maar wij zitten er dan al ‘achter’. Mocht dit niet baten, dan kunnen we het Intrum Justitiatraject gaan volgen, uit onze naam. Daarbij proberen wij vooral op te treden als intermediair tussen de opdrachtgever en zijn klanten, en bijvoorbeeld uit te vinden of mensen niet kúnnen of niet wíllen betalen. Daarna is er een waaier aan mogelijkheden om tot een minnelijke oplossing te komen. Vanwege de relatief hoge kosten zullen we slechts in het uiterste geval onze opdrachtgevers adviseren om gerechtelijke maatregelen te treffen.” Van Es signaleert een markteconomische verharding als het gaat om het betalen van rekeningen. “Op tijd betalen is niet altijd vanzelfsprekend”, licht hij toe. “Daar ligt voor ons een uitdaging. Aan de ene kant zorgen wij ervoor dat onze klant de vordering op tijd betaald krijgt, aan de andere kant zorgen wij ervoor dat de debiteur niet nog verder in een problematische financiële situatie raakt, want ook dat is in het belang van onze klant.”

Innovatie

Als bedrijf dat credit management services biedt in de gehele klantketen heeft Intrum Justitia een innovatieve rol, aldus Van Es. “Innovatieve speerpunten van onze dienstverlening zijn marketing & prospecting, scoring, advisering, outsourcing en financiering. Voor marketing & prospecting geldt: op basis van de ons bekende daadwerkelijke betaalinformatie kunnen wij opdrachtgevers gestructureerd richting goed betalende klanten in prospectdatabases sturen.

Daarnaast kunnen wij op basis van dezelfde informatie opdrachtgevers adviseren om bepaalde klantcategorieën onder aanvullende of andere betaalcondities alsnog ‘te leveren’ om zodoende extra omzet te genereren. Met scoring bieden wij onze opdrachtgevers geavanceerde datadiensten die hen in staat stellen om nog voordat er een klantrelatie tot stand is gebracht al toekomstige kredietrisico’s in kaart te brengen.”

Hij vervolgt: “Vanuit de verkregen inzichten in het scoringstraject adviseren wij onze relaties op het gebied van procesinrichting. Welke betalingsmethodieken worden aan welke klanten geboden? Hoe ziet het bijbehorende facturerings- en aanmaningstraject eruit? Hoe kunnen digitale media het best ingezet worden? Deze en andere vragen worden door onze eigen senior consultants besproken met de opdrachtgevers. De verkregen antwoorden worden opgenomen in een gedetailleerd rapport voorzien van concrete aanbevelingen. Het implementeren van de geadviseerde procesaanpassingen kunnen wij voor onze rekening nemen door consultants op locatie in te zetten. Indien opdrachtgevers ervoor kiezen om het gehele creditmanagementproces uit te besteden, bieden wij passende oplossingen voor alle fases van het proces (order-tocash). Vanzelfsprekend staan hierbij de kwaliteitsprincipes van onze opdrachtgevers centraal.”

Van Es vervolgt: “Tot slot bieden wij financial services, waarbij wij openstaande vorderingen kopen of garanties afgeven bij het aangaan van de transactie. Met financial services bieden wij onze opdrachtgevers de mogelijkheid om hun kasstroom sterk te verbeteren en kostenefficiënter te werken. Door meetbaar een bijdrage te leveren aan de strategische doelstellingen van onze opdrachtgevers realiseren we langdurige partnerships.”

 

Toekomstperspectief

Over de toekomst zegt Van Es: “Je ziet dat er door de bankcrisis meer nadruk komt op compliance, kort gezegd: op het naleven van wet- en regelgeving. Dit zal naar wij verwachten een bepalende rol spelen bij de overweging ‘zelf doen of uitbesteden’. Immers, door niet-kernprocessen uit te besteden aan gespecialiseerde dienstverleners kan eenvoudiger aan bestaande en nieuwe regelgeving worden voldaan. Daarnaast verwachten wij dat de criteria voor het verstrekken van krediet blijvend worden aangescherpt en dat daardoor financiering moeilijker en duurder zal zijn. Meer dan ooit is een gezonde kasstroom van cruciaal belang. Onder het motto ‘cash is king’ verwachten wij dat het thema creditmanagement (nog) nadrukkelijker onderwerp van gesprek zal zijn in boardrooms wereldwijd.”

Katalysator voor een gezonde economie

Recente stories