IT-focus ondersteunt hoger gezondheidswelzijn

De zorgsector blijft achter bij de huidige digitale revolutie. Maar het Jeroen Bosch Ziekenhuis vormt hierop een uitzondering, getuige de hoge notering in de Computable 100. “Het concept Positieve Gezondheid speelt een belangrijke rol. Daarbij bewijzen IT-innovaties zich keer op keer: zorg verbetert door in de nabijheid van de patiënt te leveren”, zegt Piet-Hein Buiting, voorzitter Raad van Bestuur.

IT-focus ondersteunt hoger gezondheidswelzijn

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een topklinisch ziekenhuis dat zich primair richt op hoogwaardige medische zorg. Opleiden en wetenschap zijn vanuit de patiëntenzorg georganiseerd. Onderscheidend zijn de IT-innovaties, kennisverrijking en verbinding met de omgeving. Daarvoor zoekt het JBZ voortdurend contact met huisartsen, familie, thuiszorg, mantelzorgers, verpleeg- en verzorgingshuizen, gemeenten en universiteiten. “We werken in ons verzorgingsgebied samen met alle collega’s in het zorgdomein en sociale domein”, zegt Buiting. Dit komt voort uit een geheel eigen visie op patiëntenzorg. Uitgangspunt is wat een patiënt belangrijk vindt in zijn leven. De zorg moet aansluiten. Daar past ook bij dat je zorg thuis geeft in plaats van in het ziekenhuis. “De stappen ziekte, diagnose en behandelen hebben we aangevuld met ziekte, verstoring dagelijks leven en herstel van de activiteiten die voor een patiënt belangrijk zijn. We spreken vanuit zijn eigen doelen in zijn leven. Daar stemmen we onze zorg op af. IT-kracht ondersteunt daarbij.”

Positieve Gezondheid

“Ons doel is een zo hoog mogelijk gezondheidswelzijn voor patiënten. Dit is afgeleid van het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber, dat het JBZ als eerste Nederlandse ziekenhuis heeft omarmd”, vertelt Buiting. “Uitgangspunt is wat mensen omtrent hun gezondheid en welzijn belangrijk vinden in het dagelijks functioneren. Centraal staat de eigen regie over het leven ondanks beperkingen.”

‘We experimenteren veel met IT; doel is altijd het verhogen van het gezondheidswelzijn van de patiënt’

Dit concept leidde tot een nieuwe manier van werken binnen het JBZ. Cardioloog Janet van Kuilenburg licht de verandering in de dagelijkse praktijk toe: “We kijken anders naar de patiënt. We nemen hem, zijn omgeving en netwerk nadrukkelijk mee in de beslissingen. Eerst bespreken we wat de aandoening in zijn leven betekent in plaats van medicijnen voorschrijven of een operatie inplannen. Of iemand op hoge leeftijd een nieuwe hartklep wenst, is afhankelijk van zijn doelen. Zo kan een patiënt al tevreden zijn als hij naar zijn wekelijkse bridgeclubje kan.”

IT integraal onderdeel

IT-innovaties vormen een belangrijk hulpmiddel voor het toepassen van Positieve Gezondheid. Daarvoor gelden voorwaarden. Marcel Visser, lid Raad van Bestuur: “Innovatie is bij het JBZ apart georganiseerd en staat geheel in dienst van de zorginhoudelijke vraag. Alle projecten gaan in samenspraak met dokters, specialisten, verpleegkundigen en externe partijen.”

Telemonitoring is een van de vele succesvolle IT-innovaties. Daarmee kan de chronische patiënt thuis zijn bloeddruk en hartslag meten en alles via een app of telefoon ingeven. De gegevens komen automatisch in het ziekenhuissysteem. Het medical care centrum bewaakt de waardes op afstand. Van Kuilenburg reageert enthousiast: “Minder ziekenhuisbezoeken zijn nodig en we krijgen een continu beeld van (dagelijkse) waardes. We kunnen veel sneller bijsturen via coaching. De patiënt leert zo beter om te gaan met zijn aandoening, met als gevolg meer regie over zijn leven.”

Kwaliteitsgerichte IT-innovaties

Een andere innovatie is longkanker detecteren via artificial intelligence (AI). “Na een MRI-scan of röntgenfoto volgt controle door speciale software, ontwikkeld in samenwerking met het Radboudumc. Dit hulpmiddel voor de radioloog geeft een scherpere diagnose. De kwaliteit van diensten stijgt”, overtuigt Visser, die de komende jaren veel AI-innovaties verwacht.

Een andere spraakmakende innovatie was de Corona Check App in maart ’20. Deze is ontwikkeld in samenwerking met het OLVG en geïmplementeerd in samenwerking met regionale huisartsen. Mensen kunnen via online vragen checken of ze corona hebben. Visser: “Artsen en verpleegkundigen monitoren op afstand. Bij vermoeden van corona zoeken ze telefonisch contact. Tijdens de eerste golf bleek deze app van enorme waarde.”

Regelmatig heeft Visser e-healthoverleg met regionale verpleeghuizen en huisartsen. Dit leidt bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van een platform voor zorg in de laatste levensfase. “Alle partijen kunnen in het dossier. We voorkomen dat een terminale patiënt steeds opnieuw zijn wensen moet aangeven.”

Hartfalen voorkomen

Van Kuilenburg is blij met de prominente rol van IT binnen het JBZ: “IT krijgt enorm veel ruimte voor experimenteren. We zetten prachtige stappen.” Inmiddels werkt Cardiologie met een sensor (cardioMEMS) die in de longslagader van de patiënt wordt geplaatst. De sensor geeft voortdurend relevante data door. Cardiologen zijn zo beter in staat om op tijd in te grijpen. “Zien we bijvoorbeeld de druk in de longslagader binnen een week drie keer stijgen, dan volgt medicatieaanpassing. Zo kan een opname met acuut hartfalen, met langdurige revalidatie tot gevolg, worden voorkomen”, licht Van Kuilenburg toe.

Wat zijn dé grote toekomstige IT-wensen? Visser, gemotiveerd: “Alle systemen aan elkaar koppelen is een enorme puzzel. Maar één groot virtueel gezondheidsnetwerk met alle regionale partijen vermindert ziekte. In mijn droomscenario bezoekt de patiënt alleen nog in uitzonderlijke gevallen het ziekenhuis. En gezondheidswelzijn thuis tillen we naar een topniveau.”

Recente stories