Inzetten op stevige groei in Nederland

Als grootste bank van de Europese Unie heeft BNP Paribas de schaal die nodig is om klanten optimaal te kunnen bedienen, vertellen Geert Lippens en William de Vijlder. Onder meer dankzij zijn sterke netwerk heeft de bank een uitstekende uitgangspositie om in 2022 ruim 7% te groeien op de Nederlandse markt.

Inzetten op stevige groei in Nederland

De economische verwachtingen voor 2022 zijn positief, hoewel de nieuwe opleving van de coronapandemie het zicht beperkt, zegt Group Chief Economist William de Vijlder van BNP Paribas. “De kernboodschap is dat het goed blijft gaan, in de eurozone en ook in Nederland.” Het vertrouwen blijft op peil: bedrijven zijn weerbaarder, willen meer personeel aantrekken en de vrees voor werkloosheid bij huishoudens staat op een laag peil. Lage marktrente, goede toegang tot krediet en NextGenerationEU, het herstelplan voor de Europese economie, ondersteunen de positieve verwachtingen. In eventueel oplopende rente ziet De Vijlder weinig gevaar voor de reële economie. “Vraagtekens komen van de nog steeds moeizame strijd tegen corona, verstoringen in de toeleveringsketens en de inflatie. Schaarste aan onder meer halfgeleiders remt de groei en drijft de prijzen op, al is de hogere inflatie naar verwachting tijdelijk.” Overall gaan de verwachtingen uit van groei boven het langetermijngemiddelde.

Zelf rekent het wereldwijd opererende BNP Paribas in 2022 eveneens op groei. Voor Nederland is het doel om ruim 7% te groeien, vertelt Geert Lippens, CEO BNP Paribas Nederland. Ook voor 2023 is dat het streven. Die doelstelling ligt ver boven de groei van de Nederlandse economie als geheel, maar de bank heeft meerdere ijzers in het vuur om die te realiseren. Met meer dan 1.200 medewerkers in Nederland en kantoren in bijna zeventig landen kan BNP Paribas de veelal internationaal georiënteerde Nederlandse bedrijven uitstekend van dienst zijn, aldus Lippens. “We zijn een pan-Europese bank die de lokale cultuur begrijpt.” Dit geldt zowel voor ondersteuning bij de dagelijkse gang van zaken met het verschaffen van werkkapitaal en efficiënt cashmanagement als voor advisering op strategisch niveau. Zo begeleidde de bank de beursgang van muziekconcern Universal Music Group.

Wereldwijde sectorkennis

De markt voor fusies en overnames biedt groeimogelijkheden voor BNP Paribas, meent Lippens. “Nederlandse bedrijven hebben een sterke balans en staan open voor overnames om verder te kunnen groeien. We kunnen hen daarbij adviseren, onder meer dankzij de brede en diepe kennis van alle sectoren die we kunnen bieden.” De Vijlder ziet daarbij vooral een rol in het maken van onderscheid tussen bedrijven die de moeite van het investeren echt waard zijn en bedrijven die het ogenschijnlijk goed doen, maar vooral meeliften op het tij van de economie. “De waarderingen van bedrijven liggen hoog; sommige verdienen dat, andere zijn te hoog gewaardeerd.

We kunnen helpen om selectief te zijn en de juiste keuzes te maken. Bij overnames, maar ook bij vermogensbeheer, waar dezelfde vragen aan de orde zijn.”

De klantvraag als basis

Ook het brede palet aan producten en diensten draagt bij aan het groeipotentieel van BNP Paribas in Nederland. Naast bancaire diensten voor zakelijke en institutionele klanten en vermogensbeheer omvat dat onder meer verzekeringen, leasing solutions, vastgoedadvies en mobiliteitsoplossingen. Lippens: “De klant staat centraal; wij kijken vervolgens, holistisch, waar we toegevoegde waarde kunnen leveren: hoe kunnen we iets voor onze klanten betekenen? Dat gaat van praktische zaken tot strategische vraagstukken.” Schaalgrootte heeft hier opnieuw voordelen, omdat BNP Paribas daardoor op meer terreinen over expertise beschikt dan de meeste andere banken. “Er zijn maar weinig banken die inhouse de kennis hebben voor vastgoedadvies. We hebben PostNL vorig jaar ondersteund bij het sluiten van een sale-and-lease-backovereenkomst voor zijn postsorteercentra.”

‘We zijn een Europese bank die de lokale cultuur begrijpt’

Energietransitie

Energietransitie en toewerken naar ‘net zero’ CO2-uitstoot zijn actuele vraagstukken voor elk bedrijf. Complex hierbij is dat de investeringen in hernieuwbare energie nog te laag liggen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en dat er de afgelopen jaren te weinig is geïnvesteerd in fossiele brandstoffen om het aanbod daarvan op peil te houden, signaleert De Vijlder. Hij pleit ervoor dat beleidsmakers bij de uitstippeling van het beleid inzake energietransitie rekening houden met wat dit betekent voor de lagere inkomensgroepen. “Deze hebben niet de middelen om zware investeringen te doen in de verduurzaming van eigen woning en vervoer.”

Waar mogelijk levert de bank een bijdrage, vervolgt Lippens. Als concreet voorbeeld noemt hij financiering van laadpalen, voor bedrijven én consumenten. “Overstap naar elektrische auto’s kan alleen met de juiste infrastructuur.” En over expertise gesproken: in de recent aangekondigde Low-Carbon Transition Group bundelt BNP Paribas alle kennis en ervaring over de energietransitie. “Met 250 professionals staan we klaar om de transitie bij onze klanten te versnellen.”

Recente stories