Investeren vanuit betrokkenheid

Nieuwe technologie drijft de economie. Het zijn niet de politici of de wetenschappers, maar de ondernemers die hierin het verschil maken. Daarom investeert VANAD Group in een aantal winstgevende en internationaal opererende capaciteits- en technologiebedrijven.

Investeren vanuit betrokkenheid

VANAD Group, vernoemd naar oprichter Ad Nederlof, heeft studievrienden Arthur Nederlof en Arnoud Munneke aan het roer. “Binnen onze cultuur staan het menselijke aspect en een sterk familiegevoel voorop”, vertelt Munneke. “Wij stellen onze medewerkers en onze klanten centraal. Onze bedrijven hebben elk hun kernkwaliteiten, maar dat familiegevoel hebben ze ook meegekregen. Dat we de bedrijven zelf financieren, zonder extern kapitaal, schept natuurlijk een bijzondere band.”

Capaciteit

Nederlof: “Onze reis is begonnen met één bedrijf, VANAD Engage, een zeer succesvolle BPO-specialist op het gebied van klantcontact. Op het succes van VANAD Engage is doorgebouwd en daar zijn meer succesvolle bedrijven bij gekomen en uit voortgekomen.”

‘Nieuwe technologie drijft de economie; ondernemers maken hierin het verschil’

Bliss is hier een voorbeeld van. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het faciliteren van verandering. “We zien vaak dat het kopen van technologie wordt gezien als de heilige graal, maar eigenlijk is het een middel tot een doel”, vertelt Munneke. “Nieuwe technologie raakt processen, mensen en systemen. Dat vergt veel van een organisatie. Bliss faciliteert het managen van die verandering.”

Technologie

“Om ons met VANAD Engage nog beter te kunnen onderscheiden,” vertelt Nederlof, “hebben we zelf de technologie ontwikkeld die nodig was om de beste kwaliteit in service te kunnen bieden. Met onze software stellen we niet alleen de klantenservice, maar het héle bedrijf in staat om klanten te bedienen. Op een gegeven moment vroegen partijen uit de markt of zij de software konden afnemen en hebben we deze apart ondergebracht in QuandaGo. Inmiddels hebben we bij QuandaGo klanten in Europa, Azië en Amerika en groeit de organisatie als kool.”

Tangelo, een bedrijfsoplossing voor het maken van rapporten en jaarverslagen, is een bedrijf met fantastische potentie en met uiterst loyale klanten”, aldus Munneke. “Denk aan ons Ministerie van Financiën, de Stock Exchange in Nieuw-Zeeland en Hong Kong Airport. Voor ons is het een belangrijk bedrijf waar we hoge verwachtingen van hebben als het gaat om groei en internationale spreiding.”

Nederlof benoemt de ambitie om deze vier bedrijven de komende jaren fors te laten groeien: “Het verleden heeft bewezen dat dit kan. Dat doen we primair vanuit autonome groei en met name internationaal. Nederland is onze thuisbasis, maar onze ambitie ligt in het buitenland en we staan zeker niet afwijzend tegenover overnames.”

Recente stories