Internet of Everything: altijd en overal verbonden

Internet of Everything wordt steeds meer een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Alles en iedereen (mensen, instellingen, bedrijven) kunnen met elkaar in verbinding zijn. Ontwikkelingen in technologie zoals connectiviteit, 4G, M2M en RFID maken dit mogelijk. Zo ontstaan er mogelijkheden om de manier waarop we werken, leven en zaken doen te veranderen. Dat zal de kwaliteit van leven sterk verbeteren, zo voorspelt KPN.

Bij Internet of Everything staan verbindingen tussen apparaten, natuur én mensen centraal. Het stelt de mens in staat om nóg meer regisseur van zijn omgeving te worden. Een mooi voorbeeld zijn de slimme horloges, de zogenaamde ‘wearables’. Maak je gebruik van zo’n watch, dan kun je steeds realtime informatie inzien over je eigen gezondheid en hoeveel je de afgelopen periode hebt bewogen. Ook onder autofabrikanten staan de ontwikkelingen niet stil. Zo is de connected car ontwikkeld. Deze staat continu in verbinding met satellieten om de positie en andere gegevens vanuit de auto door te geven aan het internet. Met als ultiem doel een zelfrijdende auto op de weg te zetten. In de Verenigde Staten worden er al testen hiermee gedaan.

In de praktijk betekent Internet of Everything dat verbonden apparaten niet alleen informatie doorgeven, maar óók acties in gang kunnen zetten. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de Fleet Management -oplossingen van KPN. Deze kunnen naast realtime voertuiginformatie ook tachograafgegevens doorgeven. Zo kunnen vlootmanagers van transportondernemingen efficiënt planningen aanpassen. Naast de geografische posities van voertuigen zijn ook de nog beschikbare rijtijd-budgetten van chauffeurs op elk moment inzichtelijk, zo heeft de vlootmanager altijd realtime relevante beslisinformatie continu paraat. Gaan we een stap verder, dan kunnen klanten volautomatisch notificaties ontvangen over de gewijzigde bezorg- en afhaaltijden, zonder dat zij hier omkijken naar hebben.

Doordat realtime informatie doorwerkt in systemen en bovendien op elke manier toepasbaar is, neemt de kwaliteit van de processen toe. Tegelijkertijd nemen de tijd en energie die voor een proces nodig zijn drastisch af. De KPN Fleet Management oplossing geeft ook direct feedback aan de bestuurder over het rijgedrag (hard optrekken, hard remmen). Hierdoor kan het rijgedrag worden aangepast, waardoor brandstof wordt bespaard en de kans op overtredingen en ongelukken afneemt.

Beter leven in een ‘Smart City’

Met verschillende partners werkt KPN in verschillende steden aan slimme, connected, steden. Alles in de stad kan met elkaar verbonden worden om de stad zo optimaal mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van de luchtkwaliteit.  Ingebouwde sensors in de straatverlichting geven realtime fijnstofdata door. Deze informatie kan worden gebruikt bij het ontwikkelingen van oplossingen om luchtkwaliteit te verbeteren. Op een vergelijkbare manier kunnen andere dingen ook gemeten worden, zoals dijkbewaking, het meten van de waterstanden, en verkeersintensiteit. Om de veiligheid in een stad te vergroten, kan dankzij het Internet of Everything bijvoorbeeld het lichtplan in een stadsdeel, buurt of straat op afstand worden aangepast. Zo is er op bewolkte dagen een andere lichtbehoefte, dan tijdens de bewolkte nachten.

Betere zorg dankzij Smart Care

De zorg verandert ook. Het wordt steeds duurder, kwaliteitseisen  steeds strenger en mede door de vergrijzing wordt het steeds moeilijker om iedereen die zorg nodig heeft, optimaal te bedienen. Daarnaast moeten én willen we allemaal ook langer zelfstandig blijven wonen. Om de zorg hierop aan te passen moet er innovatief worden gewerkt. Dankzij oplossingen zoals KPN MySafeGuard kunnen mindervaliden en ouderen langer thuis blijven wonen. Doordat zorginstellingen nu in staat zijn iemand op afstand te monitoren. Dit is efficiënter, maar veel belangrijker is dat iemand in zijn eigen omgeving kan blijven wonen. Dit draagt bij aan een beter leven.

Branchespecifieke integratie

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van Internet of Everything kan alleen met specifieke software en brancheoplossingen. Daarom werkt KPN samen met tal van partners om toepassingen te ontwikkelen voor verschillende sectoren. Voorbeelden zijn de industrie, logistiek, overheid, onderwijs en de gezondheidszorg. KPN levert de connectiviteit en helpt branchespecifieke elementen slim te combineren, te configureren en te ontsluiten, bijvoorbeeld via apps en mobiele websites.   Een aantal toepassingen biedt KPN ook internationaal aan.

Meer voorbeelden en praktijkcases? Laat u inspireren op www.kpn.com

Internet of Everything: altijd en overal verbonden

Recente stories