‘ICT faciliteert het nieuwe werken’

*note sinds 1 oktober 2011 heet Getronics KPN Corporate Market BV

 

Door de persoonlijke wensen van werknemers ten aanzien van hun werkplek, vervagen de grenzen tussen telecommunicatie en ICT. Getronics speelt actief in op deze trend naar convergentie met een nieuwe strategie en een nieuw dienstenportfolio met een sterke kostenfocus.

De grenzen tussen privé en werk vervagen. Steeds meer medewerkers kiezen voor een ‘nomadische’ manier van werken, waarbij ze zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Coen Olde Olthof, vice president Marketing & Portfolio van Getronics, ziet de invloed die de werknemers van klanten hebben op de ICT-dienstverlening binnen het bedrijf: “Zij verlangen steeds meer dat hun werkgever alle technologie en communicatiemiddelen ter beschikking stelt om hen persoonlijk én beroepsmatig optimaal te laten functioneren. Technologie waar ze vaak thuis al mee werken. Omdat de medewerkers het onderscheidende vermogen van het bedrijf bepalen, is de werkgever vaker bereid om hen van dienst te zijn en denkt hij minder in standaarddiensten. Een beter functionerende medewerker betekent per saldo dat een bedrijf tot betere resultaten komt. De werkgever heeft er ook belang bij dat zijn medewerkers op elk willekeurig moment informatie kunnen delen met collega’s, klanten en zakenpartners. Het maakt tevens dat ze snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden.” Al die persoonlijke wensen stellen echter zware eisen aan de ICT-faciliteiten van het bedrijf. Bovendien moet de werkgever rekening houden met bedrijfsbelangen, zoals het voldoen aan wet- en regelgeving, zorgen voor adequate beveiliging en continuïteit, en – zeker met de huidige economische crisis – een sterke focus leggen op kostenefficiëntie. Olde Olthof: “De missie van Getronics is dat we onze klanten helpen om de prestaties van hun medewerkers op kosteneffectieve wijze te faciliteren, door ze altijd en overal op een veilige manier toegang te bieden tot informatie. Denk bijvoorbeeld aan chatting, een portal om informatie te delen, thuiswerkfaciliteiten of e-mail per mobiele telefoon, waarmee mensen gemakkelijker hun werk kunnen doen. Dat komt per saldo de productiviteit van de medewerkers en dus de bedrijfsresultaten ten goede.”

Diensten convergeren

Met de herdefiniëring van de werkplek vervagen ook de grenzen tussen de computer- en telecomwereld. Olde Olthof noemt deze trend ‘convergentie’, ofwel versmelting van sociale, technologische en systeemontwikkelingen tot naadloos geïntegreerde bedrijfsfaciliteiten op basis van ICT. Convergentie is volgens Olde Olthof uiteindelijk gebruiksvriendelijker, wordt geleverd als een ‘managed service’, is schaalbaar en dus kosteneffectief. Inspelen op convergentie is voor Getronics afgelopen jaar een stuk logischer geworden. Getronics levert nu alle diensten die voorheen door KPn en Getronics apart werden geleverd. nadat KPn Getronics overnam, gebruikt het per januari 2009 het Getronics-label als het marktvenster voor de gecombineerde dienstverlening (ICT en telecom) voor zijn top-500-klanten. Getronics heeft zich op basis van het gecombineerde portfolio gericht op nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te bieden. Het bedrijf richt zich op werkplekbeheer (dat wat de eindgebruiker ziet), connectiviteit (de verbindingen) en de datacenters (de achterkant). Het premium brand Getronics Consulting verzorgt adviesdiensten op deze domeinen. Olde Olthof: “Convergentie anticipeert op de uitdagingen die onze klanten te wachten staan. voorheen kon het voorkomen dat een klant aan ons vroeg om een ‘live meeting’-omgeving te leveren, waar een groep tegelijk naar een presentatie kan kijken. Als de betrokkenen tegelijk met het bekijken moesten overleggen, moest de klant daarvoor apart een conference call afnemen bij KPn. Doordat we dergelijke diensten hebben geïntegreerd, kan men nu vanaf de werkplek met één druk op de knop de deelnemers uitnodigen en daarmee zowel de live meeting als de call organiseren. voor de klant betekent dat een geconvergeerde dienst, één loket, één servicepunt voor ondersteuning en één factuur. Dat is een stuk gemakkelijker en gebeurt overigens nog bijna nergens in telecomland.”

Future-ready workspace

Het ‘nomadische werken’ stelt hoge eisen aan de ICT-faciliteiten van een bedrijf. niet alleen legt dit grote druk op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van bedrijfsinformatie, het vergt ook vaak grote investeringen aan klantzijde, zodat er minder kapitaal beschikbaar is voor de kernactiviteiten. Olde Olthof: “Bovendien horen we van veel klanten dat ze het vervelend vinden om steeds zelf weer een nieuwe ICT-omgeving neer te zetten. Automatisering is niet hun corebusiness en ze balen van het ‘gedoe’, de continue verandering en de grote kosten voor beheer en onderhoud. Daarom bieden we bedrijven aan om een werkplekconcept te verzorgen dat gericht is op hun medewerkers en meegroeit met de ICT-ontwikkelingen. Ons modulaire concept Future-ready Workspace geeft concreet, veilig en kostenefficiënt invulling aan de convergentie van de werkplekomgeving, met connectiviteit en een ondersteunende infrastructuur op maat. Doordat we strategische partnerships hebben met partijen als Microsoft, Dell, Cisco en andere grote spelers, zijn we in staat om onze klanten altijd de laatste technologie aan te bieden die hun medewerkers productiever maakt. En dat voor een vast bedrag per werkplek per maand. Wij berekenen onze schaalvoordelen door in lagere kosten en maken ze voorspelbaar voor de klant: daarmee kan hij tot dertig procent op zijn ICT-kosten besparen. Dat is zeker nu een interessante optie. Daarnaast heeft de klant een leverancier en oplossing in huis die in staat is om de convergerende wereld van ICT en telecom naadloos te integreren.”

‘ICT faciliteert het nieuwe werken’

Recente stories