Hoogwaardige detachering in de gehele bouwketen

TecLine International is als detacheerder van vaktechnisch personeel uit Midden- en Oost-Europa actief in de metaal, de elektrotechniek en de installatietechniek. Door de recente acquisitie van BouwGenius, dat vaktechnisch personeel in de bouw levert, dekt het dienstenpakket nu de gehele bouwketen af.

“Door de overname van BouwGenius kunnen onze opdrachtgevers nu over een totaalaanbod aan dienstverlening beschikken”, zegt Paul Muller, algemeen directeur van TecLine International. “De acquisitie past in onze strategie om zowel autonoom als door overnames verder te groeien in het leveren van vaktechnisch personeel in de installatietechnische, elektrotechnische, metaal- en bouwbranche. We hebben als detacheerder van vaktechnisch personeel al jarenlang een goede naam. Daarbij zijn degelijkheid, betrouwbaarheid en innovativiteit sleutelbegrippen. Vanzelfsprekend zullen we deze kernwaarden ook blijven hanteren nu we actief zijn in de bouwsector.”

Schaarste

Waarom kiest u juist voor vakmensen uit Midden- en Oost-Europa? Je zou verwachten dat er als gevolg van de recessie voldoende aanbod is van Nederlands personeel.

“Er is de afgelopen jaren zeker een rem geweest op de economische groei, waarvan onze sector natuurlijk ook het een en ander heeft gemerkt”, aldus Muller. “Daardoor is de algemene behoefte aan personeel in onze branche weliswaar iets afgevlakt, maar tegelijkertijd constateren we dat de structurele behoefte aan geschoold uitvoerend technisch personeel is gebleven. Door de vergrijzing zal de nu al ontstane schaarste nog verder toenemen. Als specialist in Europese arbeidsmobiliteit zijn we uitstekend voorbereid op toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. We werken bewust met vakmensen uit Midden- en Oost-Europa omdat wij met hen voor onze opdrachtgevers aan de hoogste kwaliteitseisen kunnen voldoen. Het vaktechnische opleidingsniveau in die landen ligt op een zeer hoog niveau en de motivatie van specialisten om in Nederland te werken is bijzonder groot. Het is een bekend gegeven dat de Nederlandse jeugd massaal niet voor de uitvoerende technische beroepen kiest, waardoor nu al duidelijk is dat het dreigende tekort niet in Nederland zelf kan worden opgelost. Om aan de toenemende vraag naar geschoold personeel tegemoet te komen, zijn we na een paar jaar weer begonnen met het opstarten van leerlingentrajecten in Midden- en Oost-Europa. Wij doen dat juist daar en niet in Nederland, omdat we voorzien dat uiteindelijk iedereen hier in dezelfde vijver zal gaan vissen. We gaan ervan uit dat de door ons opgeleide jongeren na de afronding van hun opleiding voor onze Nederlandse opdrachtgevers kunnen worden ingezet en zich mogelijk zelfs permanent in Nederland zullen gaan vestigen. Op die manier kunnen we onze opdrachtgevers de zekerheid geven dat we ze ook op de lange termijn een structurele oplossing kunnen bieden voor het dreigende tekort.”‘

Degelijkheid, betrouwbaarheid en innovativiteit zijn onze kernwaarden’

Logistiek

Welke concrete voordelen biedt het inzetten van niet-Nederlandse vakmensen nog meer?

Muller: “Wij werken zeer regelmatig voor grote, landelijk opererende organisaties, waardoor projecten in alle hoeken van het land kunnen plaatsvinden. Juist vanwege het feit dat we vakmensen uit Midden- en Oost-Europa inzetten, kunnen wij hen na afronding van een project moeiteloos en zonder meerkosten naar een andere locatie verplaatsen. Daardoor kan de opdrachtgever direct gebruikmaken van een ervaren ploeg mensen en hoeft hij niet het hele traject opnieuw op te starten. Sommige van onze klanten sturen daar zelfs bewust op, omdat het voor hen aantrekkelijk is om voor een langere periode op een goed ingespeeld team te kunnen rekenen. Uiteraard is het hiernaartoe halen van vakmensen nog maar het begin. Om alle processen in goede banen te leiden is een zorgvuldig uitgedachte logistiek een essentieel onderdeel van onze activiteiten. Dat begint al bij de rekrutering, die we geheel in eigen beheer uitvoeren. We hebben onze eigen rekruteringskantoren in Midden- en Oost-Europa, waar we de kandidaten zelf kunnen ontmoeten en ze optimaal op hun competenties kunnen beoordelen. Daartoe hebben we een webbased, meertalig en competentiegericht matchingsysteem ontwikkeld. Met dat systeem kunnen we nu dus ook personeel voor de bouwbranche efficiënt logistiek inplannen, zodat wij op elk vaktechnisch gebied heel snel grote projecten met de juiste vakmensen kunnen bemannen.”

Garantie

“Naast het rekruteringstraject voeren we ook de logistieke activiteiten rond reis en verblijf volledig in eigen beheer uit”, vervolgt Muller. “In dat opzicht lijken we soms net een reisbureau, vooral omdat we ervoor zorgen dat het onze vakmensen in dat opzicht aan niets ontbreekt. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze na de reis uit hun vaderland minstens één goede nachtrust kunnen genieten en dat de onderkomens zelf aan hoge comforteisen voldoen. Wij onderscheiden ons daarmee duidelijk van bureaus die het regelen van reis en verblijf aan de vakmensen zelf overlaten, waardoor soms schrijnende, maar ook uiterst onveilige situaties kunnen ontstaan. Voor ons staat het welzijn van onze mensen voorop. Dat komt voort uit onze overtuiging dat zijzelf daar volkomen het recht op hebben. Bovendien scheppen we daarmee de voorwaarden die onze opdrachtgevers de garantie bieden dat onze mensen altijd hun kwalitatief hoogwaardige werk onder de veiligste omstandigheden voor ze kunnen verrichten.”

Hoogwaardige detachering in de gehele bouwketen

Recente stories