Het maximale uit ondernemerschap halen

Het maximale uit ondernemerschap halen

Flynth staat ondernemers al bijna honderd jaar bij op het gebied van advies en accountancy. Het bedrijf heeft een landelijk netwerk van locaties en is de onbetwiste nummer-één-businesspartner voor het mkb. “Door te investeren in kwaliteit, HR en innovatie blijven we ook in een snel veranderende wereld relevant.”

“Flynth beschikt over alle benodigde expertises om een relevante adviseur voor ondernemers te zijn”, zegt Directeur Advies Maddy Scheepers. “Ons advies is erop gericht om een probleem of risico op te lossen en kansen te verzilveren, zodat een ondernemer vooruit kan. Op korte, maar zeker ook op lange termijn. Ondernemers worden immers continu geconfronteerd met wetswijzigingen en maatschappelijke veranderingen. Dagelijks zijn we bezig om onze klanten te helpen de juiste keuzes te maken en te anticiperen op alle veranderingen. Meer dan ooit hebben ondernemers behoefte aan adviseurs die precies begrijpen wat er speelt – ook binnen een branche! Alleen dan kunnen adviseurs uitblinken als sparringpartner en zo samen met de ondernemer continuïteit en voortgang realiseren.”

Sterke groei in audit

Flynth Audit richt zich op het bedienen van middelgrote en grote klanten in het mkb, het onderwijs en gemeenten en lokale overheden. “Onze auditpraktijk is sterk gegroeid”, zegt Directeur Audit Erik Koetje. “De autonome groei bedroeg de afgelopen vijf jaar ruim 13% per jaar. Door de overname van Accon avm en Astrium zijn wij nu een top-10-speler in de markt voor audit & assurance. Wij hebben een sterke datagedreven controleaanpak ontwikkeld die wordt ondersteund door innovaties op het gebied van data-analysemodellen en auditautomation. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze controles en maken we het werk van onze auditprofessionals meer afwisselend en uitdagend. Er kan immers meer tijd worden besteed aan de risico’s die ertoe doen, zoals fraude en continuïteit, de betrouwbaarheid van data en de hiervan afgeleide managementinformatie en validiteit van businessmodellen. Zo blijven we relevant voor onze opdrachtgevers én voldoen we aan de verwachting van het maatschappelijke verkeer.”

Duurzaamheidsrapportage

“De EU heeft in 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen”, vertelt Koetje. “De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en worden getoetst door een accountant. In Nederland gaat de richtlijn in op 1 januari 2024 voor beursgenoteerde en grote bedrijven. Vanaf 2026 moet ook het mkb aan de CSRD voldoen. Ondernemers doen er verstandig aan om zich nu al op de CSRD voor te bereiden. Flynth kan hen hierbij vanuit Advies en Audit ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsstrategie, maar ook bij het inrichten van de systemen en processen voor het verzamelen en waarborgen van data op duurzaamheidsindicatoren.”

‘Goed werkgeverschap bepaalt meer dan ooit het succes van een onderneming’

Goed werkgeverschap

Naast de periodieke salarisverwerking adviseert Flynth mkb-ondernemers ook op HR-vlak. “Goed werkgeverschap bepaalt meer dan ooit het succes van een onderneming”, zegt Scheepers. “Goede werkomstandigheden waarbij echt aandacht is voor personeel zorgen voor tevreden medewerkers en dragen bij aan kwaliteit en dus aan klanttevredenheid. Daarom investeren we als bedrijf ook zelf in goed werkgeverschap.”

Koetje vult aan: “Flynth kent bijvoorbeeld geen partnerstructuur. Alle medewerkers zijn in loondienst, zodat de focus op de langere termijn ligt. Winst investeren we in verdere ontwikkeling en delen we met alle medewerkers. Dat maakt ons onderscheidend en draagt bij aan een informele en collegiale cultuur, gericht op samenwerking en continue verbetering. We investeren tevens in de ontwikkeling van talent, onder andere met managementdevelopment- en leiderschapsprogramma’s. Ook hechten wij veel waarde aan een goede werk-privébalans, wat ook blijkt uit flexibele werktijden en een goede thuiswerkregeling. Met ons HR-beleid willen we uitgroeien tot beste werkgever in accountancy.”

A-merk

“Klantgerichtheid en kwaliteit zitten in ons DNA: we zijn niet voor niets marktleider in het mkb”, zegt Scheepers. “De afgelopen jaren hebben we enkele gerichte acquisities gedaan. Met Privaty.nl hebben we een specialist verworven op het gebied van de AVG-wetgeving en compliance. Met Bosch & Van Rijn een expert in advisering over duurzame energietransities. Met de overname van Accon avm zijn we sterker vertegenwoordigd in delen van het land waar we nog niet zo prominent aanwezig waren. Om onze kwaliteit te versterken, blijven we investeren in digitalisering en innovatie. Zo zijn we ook in de toekomst een deskundige en vertrouwde sparringpartner voor ondernemers.”