Flynth

Flynth

Branche
Accountancy
Aantal medewerkers
2.000
Adres

Flynth
Meander 261
6825 MC Arnhem
Postbus 9221
6800 KB Arnhem
Telefoon: (026) 354 26 00
E-mail: info@flynth.nl

Website

Flynth

Medewerkers van Flynth staan midden in de maatschappij. Ze wonen, werken en brengen hun vrije tijd door in dezelfde omgeving als de ondernemers die klant zijn. Ze zijn actief in dezelfde sociale netwerken.

Flynth ondersteunt deze maatschappelijke bijdrage door bijvoorbeeld het lokale verenigingsleven – zoals sport- en muziekverenigingen en culturele evenementen – te sponsoren. Veel medewerkers zijn vrijwillig actief in (financiële) bestuursfuncties, nemen deel aan of organiseren activiteiten voor het goede doel. Zo gaat een Flynth-team in 2013 deelnemen aan de Alpe d’huzes. Ook verzorgen onze medewerkers geregeld gastcolleges op hogescholen en universiteiten en begeleiden we stagiaires van verschillende opleidingen.

Kennis delen

We sponsoren maatschappelijke organisaties niet alleen met geld, maar ook delen we kennis en ideeën. Een voorbeeld hiervan is ons partnerschap met Agriterra, een stichting die boerenorganisaties in ontwikkelingslanden ondersteunt en zo het welzijn en de voedselsituatie ter plekke wil verbeteren. Een groep adviseurs gaat in teams verschillende projecten bezoeken om boerencoöperaties te adviseren op bedrijfskundig en financieel gebied.

Beter ondernemersklimaat

Flynth zet zich ook actief in om bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat in Nederland. Dit doen we door samen te werken met belangenbehartigers, overheden etc. Een voorbeeld hiervan is de belangbehartiging voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector bij fiscale onderwerpen. Maar ook zetten in ons in voor administratieve lastenverlichting. Zo heeft Flynth een voortrekkersrol in de totstandkoming van SBR (standaard bedrijfsrapportage).

Voor en van ondernemers

Flynth is een organisatie voor ondernemers, maar ook van ondernemers. Ondernemers zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen; zij vormen ook het bestuur van de stichting die de eigendom van Flynth beheert. Zij hebben een aantal doelstellingen geformuleerd, die sinds de oprichting in 1924 onveranderd zijn gebleven.

  1. Flynth biedt hoogwaardige dienstverlening aan klanten tegen verantwoorde kosten.
  2. Flynth streeft naar gematigde winst om te kunnen blijven investeren in de eigen organisatie en de ontwikkeling van de dienstverlening. We ontwikkelen ook diensten die ondernemers helpt om verantwoord te kunnen ondernemen. Zo hebben we een rekenmodel gemaakt waarmee ondernemers kunnen zien of investeringen in zonnepanelen financieel aantrekkelijk is.
  3. Flynth gaat als organisatie respectvol om met haar omgeving. En kiest bijvoorbeeld voor groene stroom, CO2 gecompenseerd gas, energiemanagement in de kantoren, emissiearme of elektrische auto’s en zoveel mogelijk papierloos werken. Waar papier nodig is, kiezen we voor FSC-papier en dubbelzijdig printen. Cartridges en ander chemisch afval (batterijen, accu’s), papier en andere reststromen laten we recyclen.