Vertrouwd adviseur voor de lange termijn

Familiebedrijven en Flynth adviseurs en accountants hebben gemeen dat ze zich richten op de lange termijn en oog hebben voor maatschappelijke impact. Henk Strookappe en Erik Koetje vertellen hoe zij kunnen helpen, onder meer bij bedrijfsopvolging en het doorrekenen van toekomstplannen.

Vertrouwd adviseur voor de lange termijn

“Flynth is eigendom van een stichting met continuïteit van de organisatie als doel”, zegt Erik Koetje, statutair directeur van de audittak. “We kennen geen structuur met partners, en winstmaximalisatie staat niet bovenaan.”
“Kenmerkend is verder dat we winsten investeren in organisatie en medewerkers”, vult Henk Strookappe, directeur bedrijfskundig advies, aan. Zo zijn er voor medewerkers ruime opleidingsmogelijkheden en heeft Flynth veel aandacht voor een goede balans tussen werk en privé.

Zeer betrokken

Sinds de oprichting, als coöperatie, in 1924 groeide de organisatie uit tot een netwerk met kantoren in het hele land, waar ruim 1600 mensen werken. “We zijn de grootste adviseur en accountant voor het midden- en kleinbedrijf”, zegt Strookappe. “We zijn zeer betrokken bij regionale netwerken en werken veel voor familiebedrijven.”

Tussen familiebedrijven en Flynth bestaan duidelijke overeenkomsten, vult Koetje aan. “Familiebedrijven richten zich net als wij op de lange termijn. Zij beseffen dat hun handelen van vandaag invloed heeft op de volgende generatie, die de onderneming zal overnemen. Dit leidt tot duurzamere verhoudingen met klanten, leveranciers en medewerkers.”

‘We zijn de grootste adviseur en accountant voor het mkb’

Toekomstbestendig

In een FlynthFocus-traject werken ondernemers een strategie uit die hun bedrijf toekomstbestendig maakt, vertelt Strookappe. “Zo’n traject geeft een brede blik op de toekomst. Zeker in familiebedrijven kan dat zeer emotioneel zijn. Heeft de beoogde opvolger de juiste kwaliteiten? Kunnen kinderen zich schikken in een rol die het best past, ook als die niet leidinggevend is? In het FlynthFocus-traject is aandacht voor de zachte kant van opvolging ook heel belangrijk. Met de Flynth Familieconvenant-app zorgen we dat ieders mening aan bod komt en dat familieafspraken worden vastgelegd in een convenant.”

Tegelijkertijd is aandacht voor de korte termijn nodig, weet Koetje. “De complexiteit neemt toe. Denk aan privacywetgeving, cybersecurity en thema’s als continuïteit en fraude. Als controlerend accountant zijn we bij uitstek de sparringpartner om deze thema’s te signaleren en te bespreken. Samenwerken is hierbij cruciaal, en dat zit in ons DNA.”

Recente stories