• Ferdy van Beest
  • Flynth
  • 30 april 2021

Slimmer en slanker: waarom integrated reporting steeds relevanter wordt

Hoe voegt u waarde toe aan uw bedrijf én aan de maatschappij? Dat is precies de vraag die centraal staat in een integrated report. Integrated reporting is een manier van jaarverslaggeving die ook focust op zaken als duurzaamheid, maatschappelijke bijdrage, strategie en governance. Zaken waar in de maatschappij van de 21e eeuw steeds vaker om gevraagd wordt. Maak van een jaarverslag geen terugkomend corvee, maar wees trots op de resultaten die zijn behaald en laat dat zien in een integrated report.

Organisaties focussen zich in hun jaarverslagen voornamelijk op financiële informatie. Logisch, de cijfers zijn immers meetbaar en bedrijven kunnen hier direct mee laten zien wat zij bereikt hebben. Zij mogen echter ook trots zijn op het de niet-financiële mijlpalen die ze in een boekjaar hebben behaald. Het verwerken van deze informatie in een jaarverslag kan door middel van integrated reporting. In een integrated report of geïntegreerd jaarverslag, laat u zien hoe u waarde toevoegt aan uw bedrijf en de maatschappij. Ook zet het u aan tot nadenken. Want waar doet u het eigenlijk voor? Wat is uw license to operate en wat zijn uw langetermijndoelstellingen?
Duurzaamheid bijvoorbeeld, is een factor die steeds hoger gewaardeerd wordt in het bedrijfsleven. In een integrated report analyseert u niet alleen wat uw bedrijf doet op het gebied van duurzaamheid, maar ook wat het kost, wat het oplevert en welke mogelijkheden het biedt.

Wat zijn de voordelen van integrated reporting?

Integrated reporting heeft veel voordelen. Aan de ene kant laat u als bedrijf beter zien wat uw maatschappelijke bijdrage is, waardoor uw concurrentievoordeel stijgt. Uw reputatie verbetert immers als u aan kunt tonen dat u, naast financieel gezond, ook maatschappelijk relevant en duurzaam werkt. Een extra reden voor potentiële klanten om voor uw bedrijf te kiezen. En een betere reputatie, is een betere positie op de markt.

Ook focust u zich meer op relevante informatie, waardoor het jaarverslag slimmer en slanker zal worden. De inzichten die u verkrijgt door het combineren van financiële en niet- financiële informatie, kunnen u ook helpen om belangrijke beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet doen van een investering. Kortom: een integrated report is bondiger en zinvoller, zonder dat het afbreuk doet aan volledigheid en kwaliteit. Er is juist een sterke focus op kwaliteit, die aansluit bij de wensen van de belanghebbenden.

Zit integrated reporting al in het DNA van uw organisatie?

Over de auteur

Dr. Ferdy van Beest werkt als Directeur Data Proposities en Integrated Reporting bij Flynth adviseurs & accountants. Daarnaast is hij werkzaam als universitair docent aan de Nyenrode Business universiteit in het gebied van Financial Accounting & Reporting met name vanuit het vakgebied externe verslaggeving.

Van Beest, tot voor kort Senior Adviseur bij Flynth Audit en tevens werkzaam als Assistant professor Financial Reporting aan de Nyenrode Business Universiteit, werkt met zijn afdeling aan een duidelijke missie: op datagedreven wijze en in samenwerking met MKB en Agrobedrijven een duurzamere samenleving creëren.

De afdeling ontwikkelt data oplossingen door het inzetten van voorspellende/slimme modellen, Artificial Intelligence, Machine Learning en risico-analyses. Ook ondersteunen zij ondernemingen met advies rondom Integrated Reporting, Integrated Thinking en duurzaamheid.

De afdeling Data Proposities en Integrated Reporting werkt zowel intern voor adviseurs als externe en direct voor klanten (ferdy.vanbeest@flynth.nl).

Recente expert-content