• Wil Daniels
  • 24 september 2013

Geld uitgeven aan IT heeft vaak geen zin

Wanneer ik de mensen op de werkvloer van een IT-project vraag waarom het project wordt uitgevoerd krijg ik vaak antwoorden als: “omdat we op 1 Januari live moeten” of “omdat er behoefte is aan een systeem dat deze en die functionaliteit biedt”. Zelden of nooit hoor ik mensen teruggrijpen op de aan het project ten grondslag liggende business case. Sterker nog, ik durf te beweren dat de meeste projectteamleden volledig onbekend zijn met die business case.

Business case als financieringsbron in plaats van stuurmiddel

Als de business case al wordt gemaakt, dan is dat veelal om op C-level een beroep te kunnen doen op schaarse middelen.

Is het budget eenmaal gealloceerd, dan is de levensduur van de business case ten einde, lijkt het wel. Terwijl juist de business case het belangrijkste stuurmiddel voor alle besluiten tijdens de projectuitvoering zou moeten zijn. Tijdens stuurgroepen lijkt men echter vooral te vergaderen over de go-live-date en de kosten van het project. Wat het project oplevert staat te weinig op de agenda.

Alice in Wonderland

Alice ontdekte in Wonderland al dat als je niet weet waar je heen wilt, het ook niet uitmaakt welke kant je uitgaat. Investeringen in IT lijken dan ook vaak gebaseerd op de vraag “wat ben je bereid er aan uit te geven?”. Zonder heldere strategie en duidelijk omschreven baten doe je dus eigenlijk maar wat. Mijn advies is dan ook: “zonder heldere business case zou ik er niet te veel geld in stoppen”.

Over de auteur

Wil Daniels is CEO van Ciber Nederland BV en tevens lid van de Ciber International Management Council. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in IT Services en Consulting. Zijn nadruk op waarde creatie en klantgerichtheid heeft er mede voor gezorgd dat Ciber Nederland sinds 2008 elk jaar als beste ERP-dienstverlener is gekozen in de Computable ICT Services Guide.

Recente expert-content