• Wout Withagen
  • 30 mei 2016

Innovatie is demo or die: het voorbeeld van een gemeente

Negen op de tien startups falen. Dit kan zijn vanwege verkeerde aannames, een onjuiste teamsamenstelling of ongelukkige keuze voor technologie. Erger: soms blijkt niemand op je idee te wachten. Je voorkomt dit door te valideren, leren en optimaliseren.

Het loslaten van aannames is niet altijd makkelijk. De oplossing? Wij noemen het ‘Demo or Die’. Deze methode leidt aan de hand van een aantal simpele stappen tot een Minimum Viable Product (MVP). Een product met de minimaal benodigde functionaliteiten waarvan je de werking snel in praktijk toetst. Want is er überhaupt behoefte aan de oplossing die je voor ogen hebt?

Een praktijkvoorbeeld: ‘Demo or Die’ bij Gemeente Tilburg

Een paar jaar geleden schreven we ons in op de aanbesteding voor de nieuwe website van de gemeente Tilburg. Voor een deel van de opdracht werden we uitgesloten van deelname. De reden? We voldeden niet aan de eis ‘heeft minimaal twee websites voor de overheid gebouwd’. Uiteindelijk hebben we alleen het design gedaan. We stelden onszelf de vraag: kunnen we de praktijk van gemeentelijke inkoop beter en transparanter maken voor zowel gemeenten als het bedrijfsleven? Al snel kwamen we op het idee van een vraag- en aanbodplatform voor inkoop.

Valideren

Met de eerste uitgewerkte schetsen stapten we op de gemeente en een aantal bedrijven uit de regio af. Al snel werd duidelijk dat wetgeving een succes in de weg zou staan.

Het échte probleem zat ook ergens anders dan dat wij in eerste instantie aannamen. Namelijk bij de vraag: wat wil ik precies inkopen? Gemeentelijke inkopers moeten hun inkoopvraag en randvoorwaarden namelijk dusdanig specificeren dat ze genoodzaakt zijn zelf al een oplossing te bedenken voor hun probleem. Het antwoord op de inkoopvraag is dan al zover gekaderd dat er geen ruimte meer is voor innovatie.

We gingen terug naar de tekentafel en bedachten het concept Vraaghetdemarkt.nl. Een platform waarop marktconsultatie plaatsvindt nog vóór er sprake is van een aanbesteding. Zo winnen gemeenten advies in en spelen adviserende bedrijven zichzelf proactief in de kijker. Op basis van dit idee werd groen licht gegeven voor een eerste prototype.

Minimum Viable Product

Samen met een groep kritische ondernemers en gemeenten stelden we de kernbehoeften vast en vertaalden het naar de belangrijkste functies. Alleen die zijn ontwikkeld, niets meer. Overige ideeën zijn op een reservelijst beland. Zo is de investering gering en blijft er voldoende budget over voor doorontwikkeling.

Lancering

Twaalf gemeenten draaien een pilot. De flexibiliteit is er om veranderingen aan te brengen. Blijkt de MVP niet te werken? In het ergste geval stoppen we ermee, maar dan wel zonder dat we er al ons geld en tijd in hebben gestopt. En dat is niet erg, want écht innoveren kun je alleen als je durft te falen.

Over de auteur

Wout Withagen is Algemeen Directeur bij internetbureau Freshheads.

Recente expert-content