De toekomst van energie

Er komen belangrijke ontwikkelingen in de energiewereld aan die het product energie voor altijd zullen veranderen. In 2050 zal de wereld er compleet anders uitzien. De toekomstvisie en doelstellingen van zakelijke energieleveranciers zijn ambitieus. Wat betekent dit voor bedrijven?

De productie van schone energie neemt toe en nieuwe technieken ontwikkelen snel. Dat is goed nieuws, want in het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 klimaatneutraal zijn: we stoten dan geen CO2 meer uit. Duurzame energie wordt opgewekt door de wind en de zon en dat aandeel zal de komende jaren alleen maar vergroten.

Stap voor stap doelstellingen behalen
Met telkens nieuwe wet- en regelgeving behalen we geleidelijk de Klimaatdoelstelling. Eind dit jaar moeten de uitstoot van broeikasgassen 25% lager zijn dan in 1990. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Nederland wil zelfs meedoen om die doelstelling te verhogen naar 55%. En in 2050 is de doelstelling om 95% minder CO2 uit te stoten.

Het energielandschap in beweging
Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet er aan de kant van bedrijven nog veel gebeuren. In 2020 werd door zakelijk energieleverancier Total Gas & Power de Nationale Benchmark Smart Energy Management gehouden. Hierin wordt onder meer dan 200 bedrijven gemeten hoever we in Nederland zijn in de energietransitie.

Uit de nieuwste peiling blijkt dat de energietransitie in beweging is. Bedrijven zijn bezig met energie besparen en verduurzamen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Toch zijn er nog flink wat stappen te zetten om de klimaatdoelstelling te behalen.

“Er is niet een standaardoplossing, het hangt af van je locatie en je sector, dus we moeten breed kijken naar oplossingen” -Arnaud Wyers, General Manager Total Gas & Power Nederland

Directies aan zet om koers te bepalen
Hoewel het doel om te verduurzamen voor iedereen bestaat, is er niet één standaardoplossing. Dat is onder andere omgevings- en sector afhankelijk. Soms is er in de organisatie inzicht nodig in het energieverbruik, ontbreekt het aan kennis of denkt men dat duurzaamheid duur is.

De meest voorkomende uitdaging is het gebrek aan visie op energiebeleid. De wil om te verduurzamen is er wel, maar de realisatie ervan blijft achter. Het is nu de zet aan directies om te zorgen voor een concreet energiebeleid.

Wil je ook aan de slag met verduurzamen, maar weet je niet hoe? Of wil je weten hoe je een concreet energiebeleid opstelt? Download de whitepaper ‘In 6 stappen naar Smart Energy Management’.

Over de auteur

Auteur: Total Gas & Power Nederland. www.total-energie.nl

Recente expert-content