Focus op Het Nieuwe Dienstverlenen

Adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen circa 35.000 bedrijven in het mkb, inclusief de land- en tuinbouw. Daarmee is deze organisatie de grootste Nederlandse accountants- en adviesdienstverlener voor zelfstandige ondernemers. Flynth werkt vanuit een regionaal kantorennetwerk met een landelijke dekking.

“Het mkb is de motor van de Nederlandse economie en wij willen er alles aan doen om die motor beter te laten lopen, samen met mkb-ondernemers en betrokken partijen als brancheorganisaties, overheden en banken. Dat kan zijn via de fiscale route, door verlaging van de belastingdruk en met fiscale stimulansen voor de ondernemer; via de juridische weg, door het afschaffen van alle overbodige regels; en via de financiële route, door te zorgen voor een werkend systeem van kredietverstrekking voor de ondernemer. Dat banken weer gemakkelijker lenen aan mkb-bedrijven, want daardoor staat Nederland stil”, aldus Wim Schipper, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flynth. “Zekerheden vallen in rap tempo weg en daardoor heeft de ondernemer meer en meer behoefte aan advies. Dat houdt in dat hij over alle problemen en vraagstukken die te maken hebben met de bedrijfsvoering moet kunnen praten met zijn adviseur. Die adviseur is een klankbord, trekt samen met de ondernemer op, draagt actief bij aan oplossingen en staat de ondernemer bij met realtime managementinformatie en advies. Op het tijdstip en via het kanaal dat hem het best uitkomt: telefonisch, online of via mobiele applicaties. Wij willen de ondernemer zodanig versterken in het ondernemen dat hij de keuzes kan maken die goed zijn voor zijn organisatie.” Ziedaar, Het Nieuwe Dienstverlenen volgens Flynth.

Ondernemen inspireert

Flynth investeert in een sterke organisatie, maakt deze klaar voor de toekomst en zit nog volop in het integratieproces van de fusie met GIBO Groep. Het bedrijf is er daarom buitengewoon trots op dat het in staat is gebleken om ook in deze turbulente tijden de ondernemers naar tevredenheid te ondersteunen. “De klantwaardering is hoog en dat is essentieel voor onze positie in de markt. Het is onze ambitie om de toonaangevende aanbieder van advies- en accountantsdiensten voor ondernemers te zijn en te blijven.” Schipper geeft aan hoe Flynth daar vorm aan geeft: “Een klant gaf ons als feedback dat we klein genoeg zijn om lokaal en persoonlijk te zijn en groot genoeg om de juiste expertise en achtergrond in huis te hebben. Dat is een mooi compliment. We combineren immers de deskundige kennis van een landelijke advies- en accountantsorganisatie met zichtbaarheid in, maatschappelijke betrokkenheid bij, en kennis van de regionale markt. Ondernemers staan in alles wat we doen centraal. Uiteraard willen onze adviseurs voor hun klanten een sparringpartner zijn die hen helpt toekomstgericht en succesvol te ondernemen. Ondernemen daagt immers uit, dwingt om creatief te zijn en vraagt om een transparante aanpak: we beschikken over branche-informatie en weten waar we het over hebben. We voelen ons thuis in het midden- en kleinbedrijf en het is elke keer de professionele ambitie om samen met de ondernemer op zoek te gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Op zo’n manier samenwerken inspireert niet alleen de ondernemer, maar ook zijn adviseur.”

Flynth positioneert zo heel bewust de dienstverlening nog dichter bij de klant. Dat schept een band die leidt tot duurzame relaties. Schipper: “Duurzame relaties, gebaseerd op vertrouwen en integriteit. Een relatie waarin wederzijds respect doorklinkt. Dat maakt dat zowel klanten als medewerkers gaan fungeren als ambassadeur van onze organisatie. Dat ambassadeurschap versterken we door de (online) interactie met de klant aan te gaan, bijvoorbeeld op Twitter en in klantpanels.”

Duurzaam en grensoverschrijdend

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is geen hype meer, maar een mentaliteit. Het gaat daarbij om het leveren van een relevante bijdrage aan de maatschappij. Schipper legt uit hoe Flynth daar concreet invulling aan geeft, ook in zijn contact met de ondernemer: “De innovatieve ondernemer mag van ons bijvoorbeeld verwachten dat we precies weten hoe hij in aanmerking komt voor subsidies en in contact komt met de juiste kennispartijen. Naast het feit dat we ondernemers bij hun initiatieven ondersteunen, laten we onze maatschappelijke betrokkenheid in de regio zien door de inzet van onze eigen medewerkers. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een leaseregeling met een bonus-malusregeling gekoppeld aan CO2-uitstoot of aan het energiebeleid op onze kantoren.” Nog een thema dat ondernemers bezighoudt: internationalisering. Als ondernemers hun activiteiten in het buitenland willen uitbreiden, dan kunnen ze bij Flynth internationale expertise krijgen en ondersteuning via het BKR International-netwerk. “Flynth is als enige Nederlandse advies- en accountantsorganisatie lid van dit internationale accountantsnetwerk. Zo werken bijvoorbeeld veel ondernemers aan de oostgrens samen met Duitse bedrijven. We volgen die ondernemer die over de grens opereert.”

Coöperatief gedachtegoed

Ten slotte wijst Schipper op het coöperatieve gedachtegoed van Flynth: “Veel accountantsorganisaties hebben nog vennoten. Flynth heeft na de fusie geen vennoten meer. Onze organisatie runnen we vanuit de gedachte ‘samen staan we sterker’. Met andere woorden: we willen naast de ondernemer staan als sparringpartner en samenwerken met bijvoorbeeld brancheorganisaties om méér te halen uit de branche-informatie die nu al wordt verzameld, maar waarbij de expertise ontbreekt om daaruit realtime managementinformatie voor de ondernemer zelf te genereren.”

Focus op Het Nieuwe Dienstverlenen

Recente stories