Helderheid en flexibiliteit maken aantrekkelijk

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werken meer vrouwen dan mannen. Ook in topposities zijn vrouwen er goed vertegenwoordigd. “De sleutel is een vriendelijk personeelsbeleid gekoppeld aan professionele uitdagingen en heldere bedrijfsvoering”, zegt Nicoly Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur.

“Eerlijk gezegd ben ik een beetje allergisch voor discussies over het glazen plafond”, bekent Nicoly Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, met dienstverlening en ICT in haar portefeuille. “Want gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg organisaties, zoals de SVB, die ook op hoge posities ruimte bieden voor een goede work-life balance. Ook veel mannen hechten daar tegenwoordig waarde aan.” Die aandacht voor persoonlijke belangen van medewerkers hoeft volgens Vermeulen niet ten koste te gaan van de zakelijke belangen. “Welnee, de SVB is daar een goed voorbeeld van.” In de loop van het gesprek voert zij daarvoor overtuigende bewijzen aan.

Uitkeringsfabriek

De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan dat primair in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt. Namens dat ministerie verzorgt de organisatie de uitvoering van regelingen op het gebied van sociale zekerheid. Denk daarbij aan volksverzekeringen als de AOW, de kinderbijslag en de nabestaandenuitkering Anw. Daarnaast voert de SVB enkele bijzondere regelingen uit, zoals uitkeringen aan asbestslachtoffers en het zogenaamde Mantelzorgcompliment.

Een bewijs voor de hoogstaande dienstverlening van de SVB is dat de organisatie ook opdrachten van andere overheidsinstellingen krijgt. Zo voert de SVB ook regelingen uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals de uitkeringen aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en aan mensen die vanwege een handicap of chronische ziekte recht hebben op een persoonsgebonden budget. “Wij zijn dus eigenlijk een uitkeringsfabriek”, zegt Vermeulen. “In totaal gaat het om zestien verschillende regelingen waarvoor we aanvragen toetsen en uitkeringen toekennen.” Wellicht komen daar in de toekomst nog regelingen bij, want de SVB stelt zich in op verbreding van haar taken. “Onze organisatie is erop ingericht om nieuwe regelingen uit te voeren”, vertelt Vermeulen. “Bovendien kunnen we daardoor ons rendement verhogen.”

‘Omdat we voortdurend in beweging zijn, is de SVB aantrekkelijk voor iedere professional’

Integraal model

Het gemak waarmee Vermeulen praat over de mogelijkheid om meer regelingen uit te voeren, roept de vraag op of de SVB werkelijk zo flexibel is. Karin Hubert, directeur van de Interne Accountantsdienst van de SVB, bevestigt dat. “We hebben de organisatie en de systemen goed op orde”, zegt zij. “Daardoor kunnen we ons snel aanpassen. Dat is ook nodig omdat de wetgever regelmatig regelingen verandert. Dankzij die flexibiliteit zijn we ook in staat om snel nieuwe regelingen uit te voeren. Of de verantwoordelijkheid van bestaande regelingen van derden over te nemen.”

De basis voor die flexibiliteit is het integrale bedrijfsvoeringsmodel dat de SVB enkele jaren geleden invoerde. “Uitgangspunt daarvan is dat we de klanten centraal stellen. Daartoe integreren we momenteel de systemen tot één groot multiregelingensysteem”, legt Hubert uit. “Dat systeem biedt ook de mogelijkheid om alle belangrijke ‘klantgebeurtenissen’ eenmalig goed vast te leggen voor alle regelingen die we uitvoeren.”

“Bij ons worden baby’s op de lopende band geboren”, voegt Vermeulen daar grappend aan toe. Want hoe vreemd het ook klinkt: door het integrale systeem staan pasgeborenen ook al geregistreerd voor toekomstige AOW. Negentig procent van dat soort registraties verloopt overigens geheel automatisch. “Daartoe hebben we beveiligde verbindingen met onze ketenpartners, ook in het buitenland”, legt Vermeulen uit. “Als een pensionado in Spanje overlijdt, krijgen wij daarvan hier bericht.”

Excellent

De invoering van het integrale bedrijfsmodel heeft de efficiëntie en de kwaliteit van de SVB belangrijk vergroot. “Het maakt nu ook niet meer uit hoe of waar een klant contact met ons wil; wij kunnen hem verder helpen. Via de website of via een van onze tien ‘winkels’”, aldus Vermeulen.

De doeltreffende werkwijze van de SVB is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2010 kreeg de organisatie van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) de hoogste onderscheiding, vijf sterren, voor de bedrijfsvoering. Het INK, in 1991 opgericht door het ministerie van Economische Zaken, ondersteunt en stimuleert Nederlandse organisaties bij hun streven naar excellente prestaties. “Een kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering is niet alleen voor klanten, maar ook voor de eigen medewerkers aantrekkelijk”, merkt Vermeulen op.

Over de aantrekkelijkheid van de SVB als werkgever zegt Hubert: “De SVB staat midden in de samenleving. We volgen de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet, omdat die invloed kunnen hebben op onze activiteiten.”

“De SVB is al jaren een stabiel ronkende motor”, voegt Vermeulen toe. “Maar kijk onder de motorkap, en je ziet hoe we steeds vernieuwen om onze prestaties te verbeteren. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren flink bezuinigen.” Die uitdagende combinatie maakt het werken bij de SVB interessant en voor veel professionals erg aantrekkelijk, ondanks de doorsnee-ambtenarensalarissen bij de SVB. “Daar staat tegenover dat we zeer flexibele arbeidsvoorwaarden kennen,” zegt Vermeulen, “inclusief ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden om deels thuis te werken. We verzinnen voortdurend nieuwe constructies om bijvoorbeeld IT-specialisten binnen te krijgen. Bijvoorbeeld deeltijdwerk naast ruimte voor promotieonderzoek. Of een combinatie van werken bij de SVB naast een beginnend eigen bedrijf. Is dat vrouwvriendelijk beleid? Ik noem dat vriendelijk personeelsbeleid, dat bijdraagt aan de kwaliteit die we willen bieden.”

Helderheid en flexibiliteit maken aantrekkelijk

Recente stories