Groene ICT bespaart milieu en kosten

*note sinds 1 oktober 2011 heet Getronics KPN Corporate Market BV

 

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid is ICT-dienstverlener Getronics het commitment aangegaan om zijn diensten op een duurzame manier te leveren. Een belangrijk instrument daarbij is reductie van het energieverbruik, met als groot voordeel dat de hoge investeringen voor een deel worden terugverdiend.

Coen Olde Olthof, vice president Marketing & Portfolio van Getronics, ziet veel bedrijven worstelen met de vraag hoe ze zo kostenefficiënt mogelijk hun kernactiviteiten kunnen uitvoeren en tegelijkertijd kunnen inspelen op nieuwe behoeften. “Het is daarbij belangrijk om de behoeften van het eigen personeel als uitgangspunt te nemen”, stelt hij. “Vaak hebben werknemers tegenwoordig thuis veel geavanceerdere computers staan dan ze op kantoor gebruiken. Vroeger was dat andersom. Wat men thuis gewend is, wil men ook op kantoor. Dat kan gaan wringen. Bovendien is voor veel jonge mensen tegenwoordig persoonlijke ontwikkeling en een bepaalde vrijheid belangrijker dan een extra loonschaal.” Olde Olthof vervolgt: “In diezelfde omgeving voelen bedrijven een toenemende mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid, onder meer als het gaat om de milieueffecten van de bedrijfsvoering. Voor veel klanten is een groene bedrijfsvoering lastig. Vaak hebben ze er zelf niet de kennis, middelen of infrastructuur voor. Als marktleider in ICT kan Getronics bedrijven helpen door duurzame, samengevoegde end-to-endoplossingen te bieden op het gebied van telecommunicatie en IT, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op het bieden van toegevoegde waarde, zowel voor de markt als voor het personeel.”

Groene ICT

Getronics is de grootste ICT-dienstverlener en -werkgever in de Benelux. Als werkplekbeheerder is het bedrijf wereldwijd een toonaangevende speler. “Zonder onze werknemers hadden we dit niet kunnen realiseren”, vertelt Olde Olthof. “Dat besef brengt maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee. Ons moederbedrijf KPN stond volkomen open voor onze wens om onze groene-ICT-strategie formeel te integreren in de aanpak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen daarmee het commitment aangaan om onze diensten op een duurzame manier te leveren. Wij geloven echter dat we de milieueffecten van ICT alleen kunnen beperken als we verder kijken dan de technologie en ons afvragen hoe ook de bedrijfscultuur veranderd kan worden. Wat ons betreft moet milieuverantwoordelijkheid dus worden geïntegreerd in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Technologie is daarbij een randvoorwaarde.” Zo’n commitment heeft heel wat voeten in de aarde. ICT is een bijna even grote vervuiler als de luchtvaart en het zag er zelfs even naar uit dat het dit jaar nummer één zou worden. Olde Olthof beaamt dit. “Behalve de milieuwinst die je kunt boeken door middel van recycling van hardware – iets waar we al geruime tijd bij betrokken zijn – is het als ICT-dienstverlener vooral zaak je stroomverbruik terug te brengen. Ons moederbedrijf KPN is samen met haar dochters verantwoordelijk voor één procent van het totale Nederlandse stroomverbruik. Vanaf 2008 hebben we er een kernpunt van gemaakt om ons eigen stroomverbruik terug te brengen.”

Oplossingen

Bij het formuleren van de groene-ICT-strategie heeft Getronics geanticipeerd op twee mogelijke vragen van klanten: wat hebben jullie bij Getronics zelf gedaan op het gebied van groene ICT? En: hoe kunnen jullie óns helpen? Concreet houdt de groene-ICT-strategie van Getronics in dat het bedrijf in zijn datacenters efficiënter koelt en dat het stroom afneemt van het Prinses Amaliawindpark, het grootste windpark van Nederland. Voor de toekomst heeft Getronics zich gecommitteerd aan strakke energiedoelen. Dat houdt onder meer in dat Getronics vanaf volgend jaar alleen nog duurzaam opgewekte stroom gebruikt en in 2020 klimaatneutraal wil zijn. Voor de koeling van de datacenters maakt Getronics gebruik van het Kyoto Cooling®-systeem. Hierbij neemt een aluminium warmtewiel dat de warmteafvoer van het datacenter verzorgt direct de temperatuur van de buitenlucht aan en vervoert al draaiend de koude lucht naar de warme computerzaal. “Hiermee besparen we 6,7 miljoen kWh, wat gelijkstaat aan het jaarverbruik van ongeveer tweeduizend huishoudens. Bovendien brengt Getronics sinds april 2009 Het Nieuwe Werken in de eigen praktijk. Ook dat heeft direct een positieve invloed op onze ecologische voetafdruk”, aldus Olde Olthof. “Dankzij de convergentie van telecommunicatie- en IT-diensten kunnen onze medewerkers vergaderen op afstand en daardoor worden er veel minder kilometers gereden. Door gebruik van de ConferenceCard, een op cloudcomputing gebaseerde audio-, web- en videoconferencedienst, wint een gemiddelde werknemer per maand al snel een dag tijd. Bovendien hebben we dankzij flexibel werken het aantal vierkante meters kantoorruimte, en daarmee de hoeveelheid kantoorverlichting, met bijna de helft teruggebracht.” De verschillende maatregelen hebben mooie en tastbare resultaten opgeleverd, stelt Olde Olthof tevreden vast: “KPN bracht vorig jaar samen met zijn dochterbedrijven de CO2-uitstoot terug met 27,9% ten opzichte van 2008. Geen ander groot bedrijf in Nederland heeft zo’n grote afname gerealiseerd. Behalve dat het een goed gevoel geeft, besparen we hiermee fors op kosten.” Olde Olthof: “En om die tweede mogelijke vraag van klanten te beantwoorden: zij kunnen gebruikmaken van onze datacenters. En: ze kunnen Het Nieuwe Werken zelf invoeren.” Om klanten te laten ervaren wat Het Nieuwe Werken concreet inhoudt, is Olde Olthof de afgelopen maanden druk bezig geweest met het inrichten van een nieuw democentrum. Diverse flexibele omgevingen werden nagebouwd, zoals een café, een vliegtuiglobby, een treinstel en een woonkamer, die met alle beschikbare technische middelen zijn uitgerust.

Groene ICT bespaart milieu en kosten

Recente stories