Fascinerende oplossingen voor de toekomst

T-Systems, onderdeel van Deutsche Telekom, ontwikkelt fascinerende en toekomstgerichte ICToplossingen. Met diepgaande, specialistische kennis levert het bedrijf hoogwaardige diensten aan het bedrijfsleven en de maatschappij. Aandacht voor de best denkbare kwaliteit staat bij T-Systems altijd centraal.

Hoe bereikt T-Systems die best denkbare kwaliteit? “Dat doen we aan de hand van drie uitgangspunten”, legt Managing Director Ton van den Berg uit. “Ten eerste is dat het ontwikkelen en leveren van de beste diensten die onze klanten, vaak multinationals, optimaal ondersteunen om succesvol te zijn. Veel ondernemingen verkeren in dynamische tijden en opereren in snel veranderende omstandigheden op een mondiale markt. Snelheid en flexibiliteit zijn dan belangrijke aspecten. Met de moderne technologische ontwikkelingen, cloudgebaseerd bijvoorbeeld, zijn wij in staat om voor onze klanten oplossingen te realiseren waarmee we hun uitdagingen kunnen oplossen. Wij leveren wereldwijd gestandaardiseerde ICT-oplossingen die onze klanten in staat stellen om internationaal snel resources te alloceren, zodat zij snel kunnen inspringen op veranderende marktcondities. Om de beste oplossingen te ontwikkelen werken we samen met belangrijke marktpartijen zoals SAP, EMC, Intel, Cisco en Microsoft.” Van den Berg vervolgt: “Onze klanten profiteren zo optimaal van het beste dat op dit moment in de markt te krijgen is. Zo is T-Systems nu bijvoorbeeld nummer één in de levering van dynamisch schaalbare SAP®-diensten. Met multinationals als Shell en Philips hebben we outsourcingcontracten gesloten voor wereldwijde datacenterdiensten en deze dynamische SAP-diensten.” T-Systems bewijst dat het ruime ervaring heeft op het gebied van standaardisatie en automatisering van gevirtualiseerde SAP-omgevingen. Sinds juli 2010 is de ICT-dienstverlener een van de eerste die dit aanbieden binnen een door SAP gecertificeerde cloudomgeving. Van den Berg: “Dat zegt veel over onze volwassenheid op dit gebied.”

 

Professionals

“Het tweede uitgangspunt is voortdurende aandacht voor de kwaliteit van onze professionals”, vervolgt Van den Berg. “We zijn ervan overtuigd dat de menselijke factor een cruciale rol speelt bij het leveren van ICT-diensten. Dit geldt zeker in de vele outsourcingtrajecten die we voor onze klanten mogen uitvoeren. Op het moment dat organisaties hun ICT-activiteiten aan T-Systems toevertrouwen, gaan hun medewerkers ook vaak over naar T-Systems. De kwaliteit van de dienstverlening is sterk afhankelijk van de mensen die deze leveren. Om die reden speelt de goede transitie en integratie van nieuwe medewerkers een belangrijke rol bij het handhaven van onze kwaliteitsnormen. Als gevolg van outsourcing en overnames zijn mondiaal de afgelopen jaren duizenden nieuwe medewerkers bij T-Systems in dienst gekomen. De ervaring leert dat hun succes afhankelijk is van de manier waarop wij verschillende bedrijfsculturen in nieuwe klantprojecten weten te combineren.

 

Onze kracht ligt in het optimaal inzetten van het talent, de kennis en de kunde die we overnemen van onze klanten, in combinatie met de bestaande knowhow en de manier van werken bij T-Systems. Zo kunnen we de transitie van de dienstverlening naar T-Systems en het proces dat daarop volgt zo soepel mogelijk laten verlopen. We blijven onze medewerkers een interessante werkomgeving bieden door hun expertise in te zetten binnen verschillende klantomgevingen.” Van den Berg vervolgt: “Ons derde uitgangspunt is dat we kritisch omgaan met het aanbieden van onze diensten. We willen zoals gezegd de hoogst mogelijke kwaliteit leveren en dat houdt onder andere in dat we niet op elke vraag ingaan. We concentreren ons op het inzetten van onze specialistische kennis op een aantal essentiële deelgebieden in de grootzakelijke markt. Door onze manier van werken kunnen we ook intern onze hoge kwalificaties handhaven, in die zin dat we onze professionals voortdurend kunnen uitdagen om het beste uit henzelf te halen. Dat we als internationale onderneming hoogwaardige ICToplossingen leveren aan bekende multinationals maakt ons dan ook een aantrekkelijke werkgever voor gespecialiseerde ICT-professionals in het topsegment. We merken dat het aantal spontane sollicitaties van professionals de laatste periode toeneemt.”

 

 

Innovatie

Wat is de visie van T-Systems op de toekomst en aan welke innovatieve ICT-oplossingen werkt u? Van den Berg: “We gaan ervan uit dat het zakelijke en persoonlijke steeds meer met elkaar verweven raken. Met behulp van intelligente netwerken zijn we steeds beter met elkaar verbonden en maken we ook steeds slimmer gebruik van technologieën om de kwaliteit van het leven te verbeteren. T-Systems is letterlijk verbonden met zowel het bedrijfsleven als de maatschappij en zet zich in om het zakenleven en de not-for-profitsector op een verantwoorde manier van de best denkbare oplossingen te voorzien. Het is niet voor niets dat T-Systems zeer actief is op de gebieden automotive, gezondheidszorg en energiebeheer. We ontwikkelen binnen de automotivesector bijvoorbeeld praktische internettoegang in auto’s, voor onder andere navigatiedoeleinden, automatische noodoproepen en spraakgestuurde e-mail. Binnen de gezondheidszorg bedenken we manieren om zorgverleners en patiënten veilig en efficiënt met elkaar te laten communiceren. En voor de energiesector hebben we onlangs een oplossing voor efficiënt energiegebruik geïntroduceerd op basis van slimme meters. Wie wil er nu niet klant zijn bij zo’n bedrijf, of wie wil hier nu niet komen werken?”

Fascinerende oplossingen voor de toekomst

Recente stories