Enhancing society together

Een toonaangevend ingenieursbureau investeert flink in medewerkers en duurzame innovaties. Kiest bewuste samenwerkingen. En zie hier een voortrekkersrol in de transitie naar circulariteit ontstaan. Samen onze maatschappij verbeteren; medewerkers zijn er trots op.

Enhancing society together

Slimme oplossingen gaan bij Royal HaskoningDHV primair over positieve invloed op de omgeving. “Wij zijn verbonden door de gezamenlijke ambitie om duurzame oplossingen te vinden voor complexe situaties. Oplossingen die verder gaan dan de klantvraag”, begint Meike Salvadó, HR-directeur. “Bijdragen aan een duurzamere toekomst hebben we samengevat in ‘enhancing society together’.”

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV is koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Vanuit vestigingen in dertig landen werken zesduizend professionals samen met klanten, partners en kennisinstellingen aan toekomstbestendige oplossingen voor steden, water, transport en industrie.

‘Voortdurend ontwikkelen is belangrijk om toekomstige uitdagingen aan te kunnen’

Innovatie

Een revolutionaire innovatie die de bruggenbouw kan veranderen, is de in 2019 3D geprinte lichtgewicht voetgangersbrug. Om dit te realiseren zocht het bedrijf samenwerking met DSM en CEAD. Samen produceerden ze een eerste prototype.

Nieuwe diensten ontstaan onder meer door het faciliteren van kennisnetwerken, waarbij de juiste mensen elkaar vinden. Vaak is dat een combinatie van hooggekwalificeerde, ervaren medewerkers, young professionals en klanten. Samen bedenken ze nieuwe diensten die inspelen op een behoefte in de samenleving. Ook is er coaching en support om hun idee optimaal te ontwikkelen. “Wat aanspreekt, is dat innovatie bottom-up is. Medewerkers komen zelf met ideeën, gaan aan de slag in teams en klankborden met collega’s en klanten.”

Blijven ontwikkelen

Royal HaskoningDHV is al bijna 140 jaar toonaangevend én onafhankelijk. “Wij zijn met name gericht op waarde toevoegen op langere termijn. Ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek bewijst dat medewerkers dit waarderen. Iedereen is er ook trots op dat ze met hun kennis en vindingrijkheid kunnen bijdragen aan een betere wereld.”

Groei van medewerkers is een speerpunt. Er is een continue dialoog over ambitie en ontwikkeling. De intern ontwikkelde Digital Academy levert maatwerk in klassikale en digitale training. “Voortdurend ontwikkelen is belangrijk om toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daarnaast staan we open voor nieuwe talenten die actief willen bijdragen.”

Enhancing society together

Recente stories