Echt een op een!

RapidSugar helpt merken en bedrijven om van massa(media) naar maatwerkcommunicatie te gaan. Ofwel, om directe relaties aan te gaan en te onderhouden. Dat gebeurt met behulp van digitale middelen en dialogische technieken.

RapidSugar is elf jaar geleden begonnen als “een timmerbedrijf voor e-mail”, zoals oprichter en managing director Sander van der Blonk het noemt. “Destijds concentreerde de klantvraag zich voornamelijk rond het creëren van e-mails, de technische invulling van het verzenden daarvan en de resultaatmeting na verzending. Dat is een goede basis gebleken. Gaandeweg hebben we onze dienstverlening aangevuld met diensten en oplossingen voor geavanceerde personalisatie en geautomatiseerde campagnes en commerciële processen. Daarnaast houden we ons bezig met crosschannel-campagnemanagement, mobiele en socialmediatoepassingen, de optimalisatie van e-maildelivery en marketing optimization. We staan op dit moment in de markt als specialist op het gebied van datagedreven een-op-eenrelaties via digitale kanalen. RapidSugar werkt voor diverse grote bedrijven en merken. We bieden als bureau of als Marketing Services Provider (MSP) een breed pakket aan diensten, tools en oplossingen op het snijvlak van hoogwaardige technologie, marketing, creatie en data.”

 

Contactmoment 

“Uitgangspunt daarbij is dat personalisatie van contacten steeds belangrijker wordt. Dat levert voor marketeers, vooral vanwege de snelheid waarmee digitale ontwikkelingen zich voordoen, flinke uitdagingen op. Hoe kun je in deze tijd, met alle nieuwe mogelijkheden rond mobiele communicatie en social networks, je marketingactiviteiten nog rendabel maken? traditioneel opgeleide marketeers, die gewend zijn om lineair te denken, lopen nu tegen hun beperkingen op en raken de grip op de materie kwijt. Niettemin levert de digitalisering hen ook wat op: data. Hoe beter zij de informatiehuishouding op orde hebben en hoe beter zij leren om de stortvloed aan data te analyseren, hoe beter zij in staat zijn om echte waarde toe te voegen aan hun merk. Die data kunnen afkomstig zijn uit eigen bronnen, maar het kunnen ook contextuele data zijn vanuit andere bronnen. Zo loopt bijvoorbeeld op dit moment in Engeland een pilotproject onder de naam personal Data Storage. De gedachte hierachter is dat je eigenaar blijft van je basisgegevens in plaats van deze steeds opnieuw online te moeten weggeven.”

 

Rituelen

Michiel Nicolai, operations manager bij RapidSugar: “Wij geloven dat deze ontwikkeling, bekend als permission Based Marketing, een radicale omslag zou kunnen betekenen in het denken over persoonlijke data en vooral over het efficiënte gebruik daarvan. Dit gaat verder dan de puur juridische connotatie die vaak aan dit begrip kleeft. We voorzien een tijd waarin het contact met consumenten zich steeds meer digitaliseert en individualiseert. consumenten zullen als gevolg daarvan zelf contact zoeken met organisaties en kunnen op grond van de over hen bekende, vrijwillig afgestane gegevens een hogere kwaliteit van dat contact verwachten. Overigens bestaat de permissiegedachte al sinds 1999, maar de tools die nodig zijn om dit principe op een efficiënte, grootschalige en dus geautomatiseerde manier in praktijk te brengen zijn nu pas marktrijp. Met behulp van die tools kunnen marketeers realtime voorspellen hoe een consument op een bepaald aanbod zal reageren. RapidSugar zorgt ervoor dat de daarvoor benodigde kanalen op een zodanig slimme manier worden ingericht, dat de marketeer er maximaal rendement mee verkrijgt. Een van de manieren waarop we dat doen is Individually timed Messaging, waarmee de marketeer geen e-mailings verstuurt wanneer het hém uitkomt, maar op het moment dat de ontvanger er het meest ontvankelijk voor is. Gevolg daarvan is dat de ontvanger een sterk gevoel van ‘u komt als geroepen’ ervaart en veel eerder geneigd zal zijn tot daadwerkelijke aankoop over te gaan. op dat moment is er echt sprake van marketingoptimalisatie. Wij zijn in staat om het ritme en gedrag van mensen te lezen en daarmee bieden we marketeers weer greep op datgene waarin ze van oudsher goed zijn: het interpreteren van de rituelen van consumenten en daarop rendabel inspelen. In de offlinewereld kun je daar de tijd voor nemen; in de onlinewereld gebeurt dat in een fractie van een seconde.”

 

Transitie

“RapidSugar kan organisaties in elk stadium van hun marketing en technologische ontwikkeling helpen om deze digitale transitie vrij snel te maken”, vult Van der Blonk aan. “het gaat erom dat je een langdurige en vruchtbare relatie wilt aangaan met je klanten. RapidSugar helpt dan met advies en zorgt voor de complete creatieve en technische realisatie, inclusief hosting van databases, webformulieren en dataverbindingen. Voor de ING hebben we bijvoorbeeld een compleet e-mailprogramma met applicaties gemaakt waarmee ze op voor de klant relevante momenten en op 1001 manieren e-mails kunnen versturen. ook wij investeren flink in een langdurige relatie met onze klanten en delen onze kennis. We zijn ervan overtuigd dat iedere organisatie zich in deze richting zal gaan bewegen. De tijd is voorbij dat je kunt blijven roepen dat je de grootste en de beste bent en dat de consument alleen daarom je producten moet kopen. Consumenten verwachten een bescheidener, bijna nederige opstelling van aanbieders en willen dat zij het als individu voor het zeggen hebben. De technologie maakt het nu mogelijk om op een kostenefficiënte manier aan deze behoefte te voldoen. De toekomst is wat ons betreft aan werkelijke klantgerichtheid. RapidSugar biedt daarvoor de visie, de knowhow en de middelen.”

Echt een op een!

Recente stories