Duurzaamheidsmissie kostenbesparend in praktijk gebracht

Voor marktleider Athlon Car Lease is duurzaamheid geen marketinghype. De visie is al een paar jaar geleden duidelijk geformuleerd, het vijfstappenplan is inmiddels bekend en de praktische uitvoering daarvan is nu volop gaande. Dat duurzaamheid ook aantoonbaar kostenvoordeel oplevert, is in deze tijd een mooie bonus.

De missie van Athlon Car Lease, het Verduurzamen van Mobiliteit, komt voort uit het besef dat je als grootste leasemaatschappij van Nederland een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Op grond daarvan introduceerde Athlon het Duurzaam Mobiliteits Plan, waarin specifieke producten zijn opgenomen die naadloos aansluiten bij de filosofie. De uitvoering van het plan is nu in volle gang en levert concrete besparingen in geld, tijd en CO2uitstoot op. Athlon Car Lease is ervan overtuigd dat duurzaamheid in de huidige economische omstandigheden een substantiële bijdrage kan leveren aan kostenbesparingen. Daarmee blijkt de destijds geformuleerde missie zelf duurzaam te zijn.

Voorbeeldfunctie

“Naast traditionele besparingsmogelijkheden als verlenging van het lopende leasecontract, biedt Athlon Car Lease met het Duurzaam Mobiliteits Plan ook groene manieren van kostenbesparing”, zegt financieel directeur Marcel Jansen. “Zo kun je medewerkers één dag per week thuis laten werken en kun je hen naast een leaseauto van een NSBusiness Card voorzien. Als je bovendien slimmer vergadert en via ons Save Lease-programma minder brandstof gebruikt, bespaar je met al deze maatregelen per medewerker op jaarbasis 3500 euro. Dit is door het onafhankelijke Milieuadviesbureau CE Delft berekend. Dat deze besparingsmaatregelen bovendien goed zijn voor het milieu, sluit aan bij de bestaande mvo-praktijk van de meeste van onze klanten. Veel van hen zijn, net als wijzelf, grote spelers of marktleider en hebben daardoor een belangrijke voorbeeldfunctie in hun sector. We krijgen regelmatig de vraag: waarom maakt een leasemaatschappij zich zo druk over duurzaamheid; je primaire belang is toch dat je zo veel mogelijk auto’s op de weg hebt? Ons antwoord is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en in de discussie over duurzaamheid een voortrekkersrol willen vervullen.” Marketing Manager Colin Ouwerling: “We faciliteren nu eenmaal veel CO2-uitstoot en we beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om die zo veel mogelijk terug te dringen. Om die reden nemen we het voortouw bij het ontwikkelen van nieuwe technieken, waarvan elektrisch rijden er één is. Deze techniek staat nu nog in de kinderschoenen, maar wij denken dat we als grootste leasemaatschappij een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling.”

Charged

Ouwerling vervolgt: “Door onze schaalgrootte – we bedienen ongeveer 20% van de markt – kunnen we structureel bijdragen aan het in beweging brengen van het vliegwiel. Concreet doen we dat met Charged, een ontwikkelprogramma voor het leasen van elektrische voertuigen. We willen kennis vergaren over de voertuigen: welke technieken gebruik je en wat gaat het kosten? Daarnaast over de infrastructuur: waar en hoe kun je opladen? En uiteraard over het businessmodel: is het leasen van elektrische voertuigen voor alle partijen bedrijfseconomisch rendabel te maken? We zijn met allerlei marktpartijen en belanghebbenden in een vergevorderd stadium voor wat betreft de praktische consequenties van het ontwikkelprogramma. Het helpt daarbij enorm dat we bijvoorbeeld grote energiemaatschappijen als klant hebben, zodat we met hen samen kunnen werken in het uitrollen van een netwerk van oplaadpunten. Zo werken we met nog meer leidende partijen samen die als early adopters het voortouw willen nemen in dit soort ontwikkelingen.”

Green Car Plan

“Verder hebben we onder de naam Green Car Plan samen met de Stichting Natuur & Milieu een revolutionair groen leaseinitiatief neergezet”, meldt Marcel Jansen. “Werknemers zonder leaseauto kunnen nu voor een laag bedrag een superzuinige auto leasen. Voorwaarde is dat ze hun privéauto, die ze gebruiken voor woon-werkverkeer, verkopen. Als 120.000 mensen het initiatief omarmen, bespaart dat al een CO2-uitstoot die in potentie net zo groot is als de bonusmalusregeling van de energielabels. Bovendien werkt ook dit plan kostenbesparend voor zowel werkgever als werknemer. Beiden betalen maandelijks 150 euro voor wegenbelasting, verzekering, brandstof, reparatie, onderhoud en banden. Gemiddeld betaalt een werkgever 80 euro aan reiskosten. Die kosten vervallen bij uitvoering van het plan. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van 150 euro en heeft geen recht meer op reiskostenvergoeding. Omdat de eigen bijdrage van de medewerker hoger ligt dan de fiscale bijtelling op deze auto’s, heeft de medewerker dus netto geen bijtelling.”

Gegarandeerde milieuwinst

“De meeste zakelijke kilometers worden gemaakt in relatief vervuilende privéauto’s”, verduidelijkt Colin Ouwerling. “Dit is 58% van alle zakelijke kilometers. Het Green Car Plan maakt het mogelijk om juist hier forse milieuwinst te boeken. Milieuadviesbureau CE Delft heeft de milieuwinst onderzocht. Conclusie: per jaar kan een werknemer met een gemiddelde auto zo’n 800 kilogram CO2uitstoot verminderen door in een Green Car te gaan rijden. De werkgever vraagt in ruil hiervoor een vrijwaringsbewijs van de verkochte privéauto van de nieuwe leaserijder. Op die manier weten we zeker dat de medewerker daadwerkelijk zijn minder energiezuinige auto vervangt. Het Green Car Plan behelst niet alleen een superzuinige auto, maar ook een NSBusiness Card en afspraken om het aantal kilometers en auto’s te reduceren. Athlon Car Lease en moedermaatschappij De Lage Landen zijn inmiddels gestart met het programma. Bijna 10% van de werknemers heeft nu al gekozen voor een Green Car. Met dit aantal reduceren we op jaarbasis nu al meer dan 56.000 kilogram CO2-uitstoot!”

Duurzaamheidsmissie kostenbesparend in praktijk gebracht

Recente stories