Disruptie omarmd in de assessmentsector

Virtual reality assessments, integriteitsgame, interactieve webapplicatie, algoritmes en people analytics: LTP Business Psychologists innoveert assessment en omarmt disruptie. Algemeen directeur Jan Kwint en operationeel directeur Johan de Kool lichten toe.

De steeds snellere, disruptieve ontwikkelingen van de moderne tijd hebben grote invloed op de bedrijfsvoering. Uiteraard ook in de wereld van psychologische adviesbureaus en ook voor LTP, het oudste adviesbureau van Nederland, met 120 professionals. Het is in 1927 opgericht vanuit de Vrije Universiteit, en de banden met de VU en wetenschap zijn nog steeds innig. Kwint: “LTP is uniek als assessmentbureau: psychologie en technologie gaan bij ons hand in hand. De inzichten die technologische innovaties in assessment opleveren komen onze adviseurs en dus onze klanten ten goede. Die psychologische inzichten omzetten in gedragsverandering is mensenwerk. De adviseur is hierbij de cruciale schakel. Interviews worden eerder langer dan korter: scherper, diepgaander. Als technologie straks ook in ons vak een commodity is, wordt de psycholoog alleen maar belangrijker. Bij instrumentontwikkeling kijken wij natuurlijk hoe psychologie kan bijdragen om mensen beter te laten werken en van daaruit maken we pasklare, wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. Daarin combineren we al negentig jaar data van gedragsobservaties met testuitslagen en zodoende hebben we een gigantische gegevensverzameling opgebouwd. De adviseur komt met nieuwe inzichten voor de klant en wordt daarbij ondersteund door analisten en dataspecialisten.” 

 ‘Persona.Fit integreert losstaande HR-processen in een webapplicatie’

 

Disruptieve app en VR

Een van die LTP-innovaties is Persona.Fit, een webapplicatie waarmee een medewerker na een assessment zijn persoonlijke ontwikkeling en werkbeleving kan monitoren. Kwint: “Met deze webapplicatie kun je straks continu feedback vragen van je omgeving. Je kunt je daardoor verbeteren en je profiel delen, bijvoorbeeld op LinkedIn. Je kunt met de webapplicatie ook de ontwikkeling en betrokkenheid van je werkbeleving demonstreren. Daarvan maken wij mooie statistieken; er zit een hoeveelheid data onder die wij geanonimiseerd naar de managers of HR kunnen sturen. Daardoor ontstaat een heel andere manier van beoordelen: het wordt nu een stream, een continu proces.”

De Kool vult aan: “We volgen de medewerker en de teams gedurende lange tijd. Bedrijven kunnen bij ons per medewerker een abonnement nemen op de verwerking van de datastromen uit de app. Dit heeft ook voor managers gevolgen: zij krijgen continu terugkoppeling over hoe zij als manager worden ervaren, maar ook over engagement, vertrouwen, cultuur en teamsamenstelling.”

Behalve met deze innovatie is LTP ook actief op het gebied van gaming en virtual-realitytoepassingen (VR) ten behoeve van het assessment. De Kool: “Nieuwe technologie geeft ons de kans om factoren in kaart te brengen die voorheen niet goed te meten waren. De werkomgeving kan worden nagebootst. Functies waarin bijvoorbeeld veiligheid een grote rol speelt zijn zeer geschikt voor VR-toepassingen.”

 

Gamification en groepsassessments

Ook mainstream zijn er veel ontwikkelingen voor LTP, onder andere omdat verantwoordelijkheden in bedrijven diffuser worden en lager komen te liggen. Kwint: “Organisaties willen naar een netwerkstructuur van agile teams. Daartoe heb je op alle niveaus mensen van verschillende pluimage nodig die goed kunnen samenwerken. De manager moet weten of de (wisselende) teamleden goed in de teamcultuur passen, genoeg veranderkracht hebben en talent bezitten om competenties te kunnen aanleren. Dat is belangrijker dan het hébben van die competenties.”

Kwint vervolgt: “Gamified assessments, met spel- en competitie-element, zijn leuk om te doen, passen in de tijd en roepen natuurlijk gedrag op. Deelnemers zijn vaak teams van medewerkers of groepen sollicitanten. Kwaliteit en efficiency gaan daarbij hand in hand. Gamified groepsassessments hebben een veel kortere doorlooptijd, en dus kostenvoordeel, dan een serie individuele assessments. Aan het eind van de dag weet de opdrachtgever hoe het team gaat samenwerken en waar de aandachtspunten zitten. Bij een groep sollicitanten is meteen duidelijk wie de beste kandidaten zijn. Heel kenmerkend hierin is de nauwe samenwerking met de opdrachtgever, die tot een extra branding van die klant leidt. De klant brengt in wat hij wil uitstralen en wij combineren dat met onze vernieuwende assessmentvormen. Daarin maakt een kandidaat ook kennis met werknemers van de klant, tijdens gezamenlijke lunches, collegetours, etc. Vaak voegen we er ook leerelementen aan toe, bijvoorbeeld een samenwerkingsmodule of een korte workshop over jezelf presenteren en feedback geven. De beleving van de kandidaat is zodoende veel intenser en realistischer. Een assessment op deze manier doen vinden ze echt leuk.”

Disruptie omarmd in de assessmentsector

Recente stories