Denken in oplossingen

ICT is een dynamisch en divers werkveld, waarvoor mensen nodig zijn die niet alleen technisch onderlegd zijn, maar ook oog hebben voor de businesskant van IT. Of een project succesvol is, hangt af van hoe tevreden de klant is.

Van telecomleverancier en beheerder van technische infrastructuren heeft KPN zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste ICT-dienstverleners in Europa. Managed-ICT-services vormen een groot deel van het dienstenpakket dat aan grootzakelijke klanten en aan het mkb wordt geleverd. Om deze diensten op hoog niveau te kunnen verschaffen, is uiteraard een breed spectrum aan IT-kennis noodzakelijk, reden waarom KPN voortdurend op zoek is naar medewerkers die kennis van en ervaring met informatietechnologie hebben. KPN is niet zozeer op zoek naar programmeurs, omdat dit werk is uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen over heel de wereld. “Wij zijn op zoek naar medewerkers die de regie over diverse IT-projecten kunnen voeren, sterke ketenontwerpen kunnen neerzetten, architectuurkennis hebben, programmamanagement op zich kunnen nemen en functioneel beheer kunnen uitoefenen”, vertelt John Wittekamp, directeur IT bij KPN. “Deze mensen zijn niet alleen technologisch onderlegd, maar hebben ook terdege oog voor de businesskant van IT. Zij hebben immers de leiding over systemen en platformen die van fundamenteel belang zijn voor de bedrijfsvoering. Dit betekent dat medewerkers binnen IT ook gevorderde communicatievaardigheden in huis dienen te hebben, opdat zij samen met de klanten de wensen en eisen kunnen vertalen in oplossingen die wij kunnen implementeren en uitrollen. Daarnaast werken we met meerdere gerenommeerde leveranciers, wat ook een superieure invulling van de ‘demand’-rol vraagt. Dit houdt in dat wij topprestaties verwachten van onze IT-medewerkers. Zij worden dan ook geprikkeld om de best mogelijke prestaties te leveren. We vragen ambitie en teamspirit van onze medewerkers. Ze moeten flexibel zijn en gericht op het leveren van output van hoge kwaliteit. Of een project succesvol is, hangt voor een groot deel af van de tevredenheid van de klant. Kortom, voor iedereen die van een uitdaging op IT-vlak houdt, is het leuk werken bij KPN.” KPN biedt ook een grote mate van flexibiliteit aan de medewerkers. De IT-afdeling is overgegaan op Het Nieuwe Werken, wat betekent dat je als medewerker plaats- en tijdonafhankelijk kunt werken. Hierbij wordt gestuurd op output, zodat een effectieve en gerichte samenwerking noodzakelijk is.

Dubbele uitdaging

Topprestaties leveren bij klanten is niet de enige uitdaging waarvoor IT-medewerkers van KPN zich gesteld zien. Ook intern is er op IT-gebied een enorme omslag aan de gang. “Onze organisatie is momenteel gefocust op de efficiëntieverbetering van bijna al onze klant- en bedrijfsprocessen”, legt Wittekamp uit. “Hier liggen twee doelstellingen aan ten grondslag. Ten eerste willen wij onze klantgerichtheid nog verder verbeteren, en ten tweede is er de noodzaak om ons complexe IT-landschap te vereenvoudigen om zo de productiviteit te verhogen en de operationele kosten te kunnen verlagen.” KPN is een grote organisatie die, net als alle andere grote ondernemingen, te maken heeft met een aanzienlijk aantal platformen, applicaties en businessprocessen die niet altijd vlekkeloos op elkaar zijn afgestemd. Dat is nu eenmaal historisch zo gegroeid; de informatietechnologie is immers een dynamisch werkveld dat in zeer korte tijd voor veel drastische veranderingen heeft gezorgd. Om het aantal platformen en applicaties te verminderen en benodigde businessinformatie over verschillende afdelingen te kunnen delen, is een verregaande efficiëntieslag in gang gezet. “Nieuwe softwarepakketten en moderne infrastructuren maken het ons mogelijk om bijvoorbeeld legacy-systemen met pensioen te sturen en nieuwe systemen te implementeren”, licht Wittekamp toe. “Zodat we onze bedrijfsprocessen veel efficiënter en effectiever kunnen inzetten, zonder aan kwaliteit in te boeten. De business is het vertrekpunt. Ook hiervoor is de bijzondere inzet van onze IT-medewerkers nodig. Het gaat vaak om heel complexe en bijzondere projecten. Van onze IT’ers wordt dus wel het een en ander verwacht. Ze moeten in ieder geval denken in oplossingen.”

Grote diversiteit

“Verandering en vooruitgang horen bij IT”, stelt Wittekamp. “Bedrijfsprocessen en marktomstandigheden veranderen voortdurend en IT dient daarop in te spelen. Het gaat daarbij niet alleen om het inspelen op de gebruikersbehoefte, maar ook om het eenvoudig maken en houden van de bedrijfsprocessen en IT. Dit betekent ook dat er behoefte is aan een nieuwe generatie IT’ers. Zij moeten niet alleen de techniek en de theorie beheersen, maar ook kennis van de businessprocessen hebben die wij met die IT ondersteunen. IT leent zich dan ook bij uitstek voor een grote diversiteit aan werkzaamheden. Onze medewerkers zijn nooit uitgeleerd en hebben bij KPN onnoemelijk veel mogelijkheden om zich te specialiseren of zich juist als generalist te ontplooien. Waar elk van hen als vanzelfsprekend op moet letten zijn de kwaliteit en kosten van het geleverde. De klant verwacht productieve en creatieve oplossingen, niet in de zin van ‘leuke dingen maken’, maar de beste oplossingen met de hoogst mogelijke kwaliteit tegen lage transactiekosten. Wij zoeken daarom ook diversiteit in onze medewerkers. Niet alleen om de beste talenten te vinden, maar ook omdat een topteam niet zonder diversiteit kan.”

__________________

KPN

Postbus 30000

2500 GA Den Haag

Telefoon: (070) 343 43 43

E-mail: john.wittekamp@kpn.com

www.kpn.com

Denken in oplossingen

Recente stories