De kracht van blended opleiden

NCOI Opleidingen is toonaangevend in de digitalisering van volwassenenonderwijs. Het bedrijf heeft zich sinds het begin van de coronacrisis snel omgevormd en biedt een goede mix van klassikaal en digitaal onderwijs. Een succesvolle blend die óók duidelijk maakt dat de menselijke component onmisbaar is. Directeur Sven Tump legt uit.

De kracht van blended opleiden

Door onder andere digitalisering gaan veranderingen in sectoren en businessmodellen steeds sneller en verder. Dit betekent dat organisaties en hun medewerkers actief moeten meebewegen, willen ze relevant blijven. Permanent opleiden en bijscholen is onontbeerlijk, maar studeren naast een drukke baan kost tijd, geld en energie.

Tump: “In Nederland hebben we een oerwoud aan opleidingsmogelijkheden. Hoe kies je de opleiding die het best bij jou past? Om dat te adresseren hebben wij in 2020 een platform ontwikkeld met de eenvoudige naam Opleiding.nl. Gevoed door de continue datastroom vanuit duizenden opleidingstitels hebben we functionaliteit en eenvoud gecreëerd in het zoeken en vinden van de juiste training of opleiding. Met zoekcriteria op inhoud, kosten, begeleiding, locatie, ideale leerroute, diploma’s, noem maar op. Naast de datastroom zetten we op de achtergrond ook specialisten in die opleidingskundige kennis, de juiste context, bijvoorbeeld uit een branche of vakgebied, en creativiteit toevoegen. Vervolgens rolt de opleiding eruit die het best past bij de specifieke situatie en ambities van onze student. Deze keuze voor de juiste opleiding wordt dus sterk ondersteund door digitalisering van kennis en data, maar het resultaat wordt bereikt door een combinatie van de achterliggende software aangevuld met de input van onze medewerkers. De menselijke maat blijft belangrijk.”

‘De menselijke maat blijft belangrijk’

Ideale blend

Digitaal onderwijs, via virtual classroom, stond al voor corona op de radar bij NCOI Opleidingen. Tump: “Wij voorzagen dat virtual classroom een volwassen opleidingsmethode zou worden en voor ons een ideale blend kon vormen met de klassikale opleidingen. Een strategische pijler onder ons businessmodel en de doorbraak daarvan kwam door de eerste lockdown. Klassikaal onderwijs was niet toegestaan, dus moesten wij in rap tempo overgaan tot virtueel lesgeven. Nadat de servercapaciteit was uitgebreid, hebben onze medewerkers in een paar weken tijd, met een geweldige inspanning, de boel omgedraaid en konden onze studenten, zonder studievertraging, verder met hun opleiding, veelal vanuit huis.”

Pilot wordt volwaardige methode

Tump vervolgt: “Dat we al in voorbereiding waren om virtual classroom breder uit te rollen, heeft een groot verschil gemaakt tijdens de eerste lockdown.” De pilotervaringen met de opleidingen van NCOI en de trainingen van NIBE-SVV, financieel opleider en zusterorganisatie van NCOI, konden meteen in de breedte worden toepast. Dit betekende wel dat alle docenten en studenten het virtuele concept moesten omarmen. Een kwestie van willen, kunnen én beschikken over de juiste software, een goede internetverbinding en een geschikte pc of laptop, liefst met goede audio- en camerafunctionaliteit.

NCOI koos voor Vitero als virtualclassroomsoftware, omdat die specifiek op onderwijs is gericht. Tump: “We hebben onze docenten hierin getraind en onze studenten van uitgebreide en persoonlijke support voorzien. Dat heeft zich enorm terugbetaald: virtual classroom is bij ons een groot succes geworden en echt omarmd als volwaardige methode.”

Kennisniveau sonderen

Ook de online leeromgeving en het modulaire e-learning spelen een belangrijke rol in de positie van NCOI als een leidende digital enabler. “Dat de markt ons erkent en herkent in die rol is een pluim voor hard werk en innovatief willen zijn”, aldus Tump.

De online leeromgeving is de faciliterende schil om de opleiding heen. Tump: “Alles aangaande planning, examenreglementen, leeropdrachten et cetera loopt geheel online en is daarmee altijd actueel en beschikbaar.”

Het e-learningconcept heeft meer om het lijf: een belangrijk deel van het opleidingscurriculum wordt in online toegankelijke modules verpakt. Tump: “Dat proberen we zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Belangrijk daarbij: we sonderen van tevoren over welk kennisniveau de student beschikt. Vervolgens maken we de modules voor hem of haar pasklaar, zodat de student de gewenste kennis kan opdoen, maar geen overkill krijgt. Het totale leertraject, inclusief de klassikale bijeenkomsten en die in de virtual classroom, kan zo optimaal worden ingepast in de privé- en werksituatie. De flexibiliteit die we daarmee bereiken is echt een USP. Te vaak werkt het in onderwijsland precies andersom en moet de student zich aan het opleidingscurriculum aanpassen.”

De flexibiliteit, maar ook de breedte van het opleidingsaanbod (circa zesduizend titels) en het duidelijke kwaliteitsimago van het bedrijf, getuige onderzoeken van CEDEO en NVAO, hebben gezorgd voor de dominante positie van NCOI op de opleidingsmarkt voor werkenden. Tump: “Digitalisering is voor ons een belangrijke aanjager van innovatie, maar met de kracht van onze mensen, specifiek in de begeleiding van onze studenten, gaat die innovatie pas echt werken. Voor onze studenten en hun omgeving.”

digitalisering van onderwijs is voor ons enorm belangrijk

wij investeren heel veel in de digitalisering van ons onderwijs

wij zetten steeds meer in op virtuele middelen

Recente stories