De consument is het vertrekpunt

Als merk op actieve wijze toegevoegde waarde bieden in het dagelijkse leven van een consument. De consument kennen is dus de kern van Emakina’s expertise. Onderscheidende content zorgt daarbij voor het opbouwen van een langdurige relatie tussen een merk en de klant. Vele A-merken zijn al overtuigd.

Emakina profileert zich al tien jaar door creatieve communicatie en effectieve campagnes voor met name de consumentenmarkt. Campagnes worden benaderd vanuit een geheel eigen visie die is gefundeerd op de relatie tussen het merk en de consument. “Binnen onze visie benaderen we bijvoorbeeld de consument als afzonderlijk mediakanaal. Met de opkomst van social media is de consument namelijk niet meer weg te denken bij het verspreiden van je boodschap”, vertelt Raymon de Kruijff, managing director van Emakina in Nederland. “Wij volgen niet klakkeloos de traditionele wegen, maar onderzoeken en analyseren om de effectiefste combinatie in te zetten van middelen en methoden om ons doel te bereiken. Vandaag de dag heeft het internet wat ons betreft de belangrijkste rol in de business-to-consumercommunicatie, maar als bijvoorbeeld blijkt dat instore promotie goede resultaten oplevert, dan zullen wij dit zeker toevoegen binnen het concept. Radio, televisie of print worden nog wel gebruikt, maar zijn zeker niet meer altijd noodzakelijk. Vooral als de themacampagne qua idee losstaat van de activatie blijkt niet zelden de effectiviteit laag te zijn. De keuzes die wij maken binnen de strategie zijn afhankelijk van vele factoren, maar het uiteindelijke doel is de relatie tussen het merk en de consument te verstevigen en de commerciële effectiviteit te verbeteren.”

Loyaliteit

De uitgebreide kennis en de aanwezigheid in Nederland, België, Frankrijk en de UK zorgen dat de Emakina Groep een omvangrijk serviceaanbod heeft waarmee zij haar klanten op alle fronten kan ondersteunen. De onderneming heeft ondertussen voldoende kennis en ervaring met traditionele communicatie, maar de digitale communicatie vormt toch de kern van Emakina’s expertise, waarvoor alle benodigde disciplines in eigen huis aanwezig zijn. De digitale middelen, waaronder brandwebsites, mobiele apps, games en sociale platformen, zijn bij uitstek de middelen die zorgen voor interactie tussen de consument en een merk. “Loyaliteit opbouwen tussen het merk en de klant is van het allergrootste belang”, zegt Saskia Botman, Client Service Director bij Emakina. “Maar zeker ook een langetermijnrelatie tussen Emakina en haar klanten. Want alleen als we lange tijd betrokken zijn bij een merk kunnen we onze visie waarmaken. Wij streven ernaar om ‘brand love’ te bewerkstelligen, en dat doe je niet in één dag; daar is tijd voor nodig. Het digitale medium, via welk device dan ook, is de ideale tool om de consument voortdurend op de hoogte te houden. Het internet is continu aanwezig en de consument is 24/7 op zoek naar informatie, dus wij zorgen ervoor dat die behoefte altijd bevredigd kan worden.”

Put the people first

“Wij zorgen met onderscheidende content vanuit een merk, die relevant is voor de consument, dat we iets toevoegen aan het dagelijkse leven van de consument”, vult De Kruijff zijn collega aan. “Goede content is de belangrijkste driver om positieve interactie met de consument te hebben. Artikelen, video’s, games, blogs, tweets: al deze zaken kunnen worden ingezet om zo veel mogelijk aan die behoefte te voldoen. Het belang van de consument moet altijd vooropstaan, ook al is dat als merk soms moeilijk te accepteren. ‘Put the people first’ is het cruciale uitgangspunt. Een merk kan online niet alleen maar praten over haar product, omdat het vaak niet lang genoeg boeit. Maar het gaat meer over het Umfeld waarbinnen het product wordt gebruikt.” Consumentenkenner Emakina heeft hiervoor een eigen contentstrategie ontwikkeld die op twee pijlers is gebaseerd: Contentivation & Collectivation. Contentivation is de manier waarop Emakina de content activeert voor de consument. Dit is een belangrijke stap verder in de dialoog met gebruikers dan de traditionele ‘brand activation’. Collectivation aan de andere kant omvat alle user-generated content die door de community (het collectief) wordt gepubliceerd op het ‘eigenmerk’-platform. De brand-owner kan reageren op alle informatie en commentaren die door consumenten naar voren worden gebracht, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de input van de consument gewaardeerd wordt. Met het platform Yunomi.nl heeft Emakina een enorme schat aan ervaring hierover opgebouwd. “Hiermee komen we bij de volgende stap binnen ons contentmodel,” zegt De Kruijff, “waar alles draait om de begrippen ‘seeing, knowing, doing, loving’. Dat zijn namelijk de vier pijlers waarop content gebaseerd is, wat ons betreft. En binnen elke pijler geldt dat het interessant genoeg moet zijn om te ‘sharen’.”

Betrokkenheid

Wat Emakina vooral doet, is betrokkenheid laten zien van een merk bij de uitdagingen van alledag. “Het gaat om de ervaring en de uitstraling die een merk biedt”, benadrukt Botman. “Voel ik me als consument beter, prettiger, mooier wanneer ik mij een bepaald merk eigen kan maken? Die betrokkenheid tussen consument en merk proberen wij te bewerkstelligen met onze manier van communiceren en de onderscheidende content die wij leveren.” Het digitale domein is uiteraard niet alleen zaligmakend. Mensen bewegen zich immers vooral in de echte wereld, waar ze daadwerkelijk ervaring opdoen met een merk. “We zoeken binnen onze campagnes graag de link met de leefomgeving, bijvoorbeeld door het laten testen van producten”, legt De Kruijff uit. “Een ideale manier om vervolgens eerlijke feedback te krijgen over een product. Onze uitdaging is die feedback positief te stimuleren en op te vangen op het domein van een merk, waardoor wij (of eigenlijk de consumenten) uiteindelijk weer nieuwe content creëren.”

De consument is het vertrekpunt

Recente stories