Continu op zoek naar verbinding

De CIO’s van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden ondersteund door één CIO-office: een unieke situatie. Beide CIO’s en twee medewerkers van het CIO-office EZK en LNV vertellen over hun organisatie en thuiswerken.

Continu op zoek naar verbinding

De toenmalige ministeries van EZK en van LNV werden onder Rutte I samengevoegd, maar onder Rutte III weer gesplitst. “Bij die splitsing is onder andere afgesproken om het CIO-office en het ICT-landschap wél bijeen te houden”, vertelt senior adviseur Myanneke Vermeer. “Ik heb te maken met twee CIO’s: Eva Heijblom van LNV en Gerdine Keijzer van EZK. Zij hebben verschillende opgaven, voortkomend uit de specifieke situatie van hun departement. Dat maakt het werk erg divers en uitdagend, al zijn ook veel zaken gelijk, zoals de noodzakelijke aandacht voor informatiebeveiliging, digitalisering en transparantie. Over het geheel ervaren we dus, mede door onze gezamenlijke ervaring en kennis, vooral de voordelen van onze werkwijze.”

‘Thuiswerk is een blijvertje’

Thuiswerk

“Het coronavirus stelt de kracht van samenwerken op de proef”, zegt plv. hoofd CIO-office Paul Raven. “Nu bijna al onze mensen verplicht thuiswerken, wordt de nieuwe, door DICTU gezamenlijk ontwikkelde werkplekvoorziening goed getest. Wel is onze ICT-helpdesk regelmatig geraadpleegd. Dat zat ’m niet in de techniek: vragen die je normaliter aan je collega stelde, kon je opeens niet meer kwijt.”

“Thuiswerk is een blijvertje, in ieder geval gedeeltelijk”, zegt Eva Heijblom. “Veruit de meeste medewerkers zijn er positief over, onder andere omdat ze meer gedaan krijgen. Met het CIO-office hebben we een team dat kijkt hoe we thuiswerk verder kunnen faciliteren. Mensen missen bijvoorbeeld het casual praatje bij het koffiezetapparaat. Tevens zoeken we naar manieren om ook digitaal de creatieve krachten los te maken die vrijkomen als je met z’n allen bij elkaar bent voor een brainstormsessie.”

Kwaliteit

“Tijdens de eerste lockdown hebben we in ongekend tempo steunregelingen voor het bedrijfsleven mogen inrichten”, zegt Gerdine Keijzer. “Daar kwam heel wat bij kijken: verschillen tussen de specifieke doelgroepen van beide ministeries, maar ook onderwerpen als informatiebeveiliging, fraudeopsporing én het faciliteren van een snelle uitkering door de Rijksdienst. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen beleidsdirecties, uitvoerende diensten en onze ICT-dienstverlener DICTU. We hebben dit hele proces vanuit onze thuiswerkomgeving gecoördineerd. Daarbij hadden we veel baat bij onze kennis over digitalisering en innovatie. Ook scheelt het om intern een ICT-dienst te hebben die meteen weet wat er speelt, zodat je snel kunt schakelen. Ik zie onze hoge ranking in de C100 dan ook als een extra bevestiging van de toegevoegde waarde die wij samen leveren.”

Recente stories