‘Bottomline: resultaat met IT’

Voor Schuberg Philis draait het al lang niet meer om IT-projecten en digitale technologie alleen. Door de kritische bedrijfsprocessen van klanten centraal te stellen kan het veel meer waarde bieden. “Als de wereld verbeteren het doel is, dan is IT ons belangrijkste hulpmiddel.”

‘Bottomline: resultaat met IT’

Lag de focus voorheen hoofdzakelijk op het ontwikkelen en beheren van enterprise-applicatielandschappen, inmiddels heeft Schuberg Philis een nieuwe positie aan de tekentafel bemachtigd. “Als enige slagen we erin om IT-realisatie en businessconsultancy goed met elkaar te verbinden”, aldus managing director Arjan Eriks. “Concreter gezegd: het drijft ons om veel breder te kijken naar hoe we bedrijfsprocessen kunnen verbeteren. IT is naast een middel ook een enabler en driver.”

Noodzaak

Voor Jeroen de Korte, al ruim tien jaar Mission Critical Engineer bij het bedrijf, levert dat veel grotere vraagstukken op. Hoe kunnen hij en zijn collega’s het fabricageproces van een brouwerij optimaliseren? Welke verkopen kan een supermarkt in de nabije toekomst verwachten? Of hoe haalt een haven zeeschepen zo efficiënt mogelijk binnen?

‘Alles valt op zijn plek als je erin slaagt om deze werelden samen te brengen’

“Het zijn in de kern weliswaar geen IT-vraagstukken, maar toch sluit het naadloos aan op ons werk. Je kunt IT, het bedrijfsproces en de gebruiker namelijk niet los van elkaar zien. Van oudsher zijn we in ons vak gewend om iets neer te zetten zonder de noodzaak om te doorgronden. Door de langdurige samenwerkingen van Schuberg Philis leren we bedrijven nu volledig kennen en krijgen we dan het vertrouwen en de vrijheid om volwaardig mee te denken.”

Meer waarde

De verandertrajecten en digitale transformaties die hieruit voortkomen, vragen natuurlijk om zeer specifieke kennis. Naast mission critical engineers werken er inmiddels ook businessconsultants en experts in onder meer data science, digital marketing en UX/UI. “We begrijpen daardoor de hele keten”, zo legt Eriks uit. “Alles valt op zijn plek als je de werelden van IT, bedrijfsproces en gebruiker verbindt. We trekken lessen uit de bedrijfspraktijk en data, en kunnen met softwaredevelopment meteen een verbetering doorvoeren in het proces. We maken dus een directe koppeling met de eindgebruiker.”

Het resultaat? Het is wat hij de ‘ability to execute’ noemt. Een plan wordt in hoog tempo omgezet in meer bedrijfswaarde en een betere wereld voor de eindgebruiker. Het doel is om de effectiviteit van de achterliggende bedrijfsprocessen te vergroten; inzet van IT is daarvoor cruciaal. “Of we nu streven naar een hogere productie of medewerkerstevredenheid: het vraagt van ons om een continue drang naar vooruitgang en een open blik te hebben. We halen niet voor niets graag andersdenkenden in huis. Het credo is dan ook niet om vast te houden aan wat er is. De toekomst is namelijk beter dan waar we nu zijn.”

Recente stories