‘Bij ons neemt iedereen de leiding’

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een bijzondere organisatie tussen overheid en markt in. Met een volgens bestuursvoorzitter Carla Muters maatschappelijke missie om de woningmarkt breed toegankelijk te maken, woningen te verduurzamen en te helpen als het woningeigenaren tegenzit.

‘Bij ons neemt iedereen de leiding’

NHG speelt al bijna dertig jaar een grote rol in de vernieuwing van de woning- en hypotheekmarkt voor consumenten. Als stichting kan NHG vanuit een maatschappelijke visie deze markt verbeteren, benadrukt Muters. “Dat doen we door samen met partijen in de woningmarkt uitdagingen op te pakken en mensen te ondersteunen. Zodat bijvoorbeeld flexwerkers en ondernemers makkelijker een hypotheek krijgen. Maar ook door verduurzaming van woningen te faciliteren voor lagere energielasten én een hogere woningwaarde. En door ervoor te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen als ze, bijvoorbeeld door relatiebeëindiging, in betalingsproblemen komen.”
NHG wil deze doelen realiseren met een lerende, wendbare organisatie, die past bij een snel veranderende maatschappij. De afgelopen vijf jaar heeft de bestuursvoorzitter dan ook intern en extern verandering gestimuleerd om tot de gewenste impactvolle vernieuwing op de woningmarkt te komen. En met succes: zo nemen de circa honderd medewerkers van NHG zelf de leiding én hun verantwoordelijkheid in deze vernieuwing.

‘Wij gaan voor permanente ontwikkeling; iedereen denkt en doet mee’

Vernieuwing en verbinding

Hoe dat kan? “Als je met iedereen wil vernieuwen om impact te maken, heb je een platte en transparante organisatie nodig en goede samenwerking met ketenpartners”, legt Muters uit. “Bestuur en management geven richting en inspireren. Maar we doen dat vooral om onze medewerkers de ontwikkelkracht te geven waarmee zij binnen hun werkveld het onderscheid kunnen maken.”

Leiderschap: ‘zeggen en doen’

Veel organisaties zéggen zo te werken, NHG dóet het: deze visie loopt als een rode draad door de organisatie heen. “Leuker en beter”, vat Muters samen. Dat zie je volgens de bestuursvoorzitter terugkomen in de resultaten en in de tevredenheid van werknemers én ketenpartners. “We gaan voor permanente ontwikkeling, voor interne verbinding. Iedereen denkt en doet mee. Mensen krijgen ruimte om te leren van fouten. We zijn trots op onze maatschappelijke missie en willen een positief verschil maken voor (toekomstige) woningeigenaren. We zijn actief op allerlei terreinen en creëren verbinding met inhoudelijke en sociale activiteiten. Zo ontstaat veel positieve energie. Daarom scoren we ook hoog op gebieden als veiligheid en werkplezier, en werken organisaties graag met ons samen.”

Recente stories