Als bestuurder grip op digitalisering

Digitalisering is een pad vol kansen, maar ook valkuilen. Niet alle managers, bestuurders en toezichthouders zijn zich echter bewust van deze kansen én risico’s. De digitaliseringsopleidingen van Nyenrode Business Universiteit helpen hen om hier zicht en grip op te krijgen.

Als bestuurder grip op digitalisering

“Lang niet iedereen heeft voldoende kennis van technologie, terwijl vaardigheden op dit terrein in vrijwel alle sectoren van belang zijn voor innovatie”, zegt Cokky Hilhorst, hoogleraar Business & IT aan Nyenrode. Vincent Moolenaar noemt het gebrek aan kennis onwenselijk. Als fulltime non-executive is hij onder andere actief als commissaris bij Deloitte. Hij ziet dat digitalisering verdienmodellen en processen onder druk zet. “Dit levert risico’s op: financieel, strategisch, maar ook ethisch. Bijvoorbeeld als een algoritme tot afkeuring in het publieke debat leidt. Bestuurders hebben de plicht om hun technologische kennis bij te spijkeren. Als zij niet genoeg kennis hebben over digitalisering, blijft dit onderwerp een black box in de besturing van je organisatie.”

‘Nyenrode blijft digitaal onderwijs doorontwikkelen’

Next generation leadership

Moolenaar volgde het programma Technology for Boards. “Ik wilde meer grip op digitalisering krijgen. Ik heb veel geleerd over onder andere AI, robotisering, data-analytics en algoritmes. De onderwerpen werden vanuit verschillende disciplines belicht. Ik ervaar iedere dag dat mijn technologische kennis is verdiept. Nu overzie ik beter de implicaties van digitalisering voor de gehele organisatie, waardoor ik beter kan adviseren en gerichter vragen stel. Het heeft voor mij de deur naar next generation leadership geopend.”

Digitalisering in 2021

Gevraagd naar haar visie op digitalisering in 2021, wijst Hilhorst op de rol van covid-19. “Sommige bedrijven maken nu hogere winsten, maar de meeste moeten scherper op hun budget gaan letten. Ik voorzie dat bedrijven kijken waar ze op korte termijn via digitalisering het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld door klantrelaties of concurrentiekracht te verbeteren. Investeringen die mogelijk niet of pas later renderen, zullen worden uitgesteld. Wat mij opvalt: onderzoek laat zien dat covid-19 de ontwikkeling van digitalisering in verschillende sectoren tot wel zeven jaar versneld heeft. En deze veranderingen hebben een structureel karakter. Ook Nyenrode heeft versneld haar opleidingen gedigitaliseerd door naast fysiek onderwijs ook online, hybride of blended onderwijs in te voeren. Dit geeft een boost aan onze mogelijkheden om leerinterventies voor groepen te ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt het ook veel van de organisatie en kennis van medewerkers en bestuurders. Dit laatste geldt voor alle organisaties.”

Meer informatie over de digitaliseringsopleidingen van Nyenrode vind je op www.nyenrode.nl/FD

De juiste vragen stellen in de boardroom

Recente stories