Vanwege de roerige economische tijden van de afgelopen jaren hebben ondernemers veelal ingezet op drastische kostenverlagingen om de financiële situatie van hun bedrijf op orde te houden. In veel gevallen ging dat ten koste van het budget voor IT. De Total Cost of Ownership van IT – en dan vooral het verlagen ervan – kreeg een prominente plek op de agenda van het topmanagement.

De huidige crisis is daar grotendeels debet aan. Het dringende advies van CIBER aan de CIO’s en CFO’s van Ondernemend Nederland is echter dat als je concurrerend wil blijven in een sterk competitieve markt je hier iets aan zult moeten doen. “Met het onophoudelijk doorvoeren van kostenreducties om het hoofd boven water te houden mis je op den duur het strategische businessvoordeel van informatietechnologie”, beklemtoont Wil Daniels, algemeen directeur van CIBER Nederland. “Door te korten op IT houd je bovendien innovatie tegen. Het is als ondernemer verstandiger en beter om omzetverhoging te creëren in plaats van alleen maar kostenreducties door te voeren.” Een door CIBER ontwikkelde tool als ProfitBoost is speciaal ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van hun winstmarges.

 

ProfitBoost is een op SAP Predictive Analysis gebaseerde oplossing die op unieke wijze algoritmes en datamining combineert om potentiële winst bij verkoop en inkoop te helpen identificeren en realiseren. “ProfitBoost helpt inkomsten te verhogen en marges te verbeteren door onder meer de verkoop- en inkoopeffectiviteit te optimaliseren”, vertelt Daniels. “Rapportages met aanbevelingen geven inzicht in snel veranderende markten waarop ondernemers doelgericht kunnen reageren. ProfitBoost levert winstmogelijkheden en waardevermeerdering.”

www.ciber.nl

Recente stories