3W real estate is een creatieve ontwikkelaar die aangename ontmoetingsplekken creëert in stedelijke gebieden. Van oudsher richtte het bedrijf zich op de mix van wonen, werken en winkelen. In 2010 zag 3W real estate dat de vastgoedmarkt structureel ging veranderen. “Er was geen behoefte meer aan nieuwe winkelcentra, maar aan het verbeteren van het bestaande aanbod”, zegt

directeur-aandeelhouder Jaco Meuwissen. “We zijn ons daar vol op gaan richten. Niet alleen als strategische visie, maar ook in hoe we projecten aanpakken. Door nadrukkelijk voor partnerships met onze opdrachtgevers te kiezen, slagen we er sindsdien samen in een aanbod te creëren dat perfect aansluit op de wensen van de consument. Een voorbeeld van dit succes is De Barones, een winkelcentrum in hartje Breda dat we in opdracht van Kroonenberg Groep herontwikkeld hebben.”

De afgelopen jaren groeide 3W real estate van een regionale naar landelijke speler met vestigingen in Maastricht en Amsterdam. “Momenteel ontwikkelen we o.a. een nieuw centrum in Amsterdam-Zuidoost in opdracht van CBRE Gl”, zegt Meuwissen. “De vastgoedmarkt staat in stadscentra voor de uitdaging om monofunctionele winkelgebieden om te vormen tot aantrekkelijke en gevarieerde verblijfsgebieden. Van oudsher hebben wij daar de kennis en kunde voor. Ons creatief en gepassioneerd team blinkt uit in het realiseren van aantrekkelijke stedelijke milieus. We zijn daarbij bereid op eigen risico te investeren in huur- en koopwoningen. Uiteindelijk ontzorgen we onze partners volledig: van conceptontwikkeling tot realisatie en verhuur. We zijn trots op onze vermelding in de categorie vastgoed in de MT500, het is een mooie erkenning van onze werkwijze.”

www.3wrealestate.nl

Recente stories