Van Ede & Partners

Van Ede & Partners

“Er is sprake van een nieuwe arbeidsmarkt”, zegt Carina Benninga, algemeen directeur bij Van Ede & Partners. “En daarbij is het heel belangrijk dat je bij jezelf blijft. Waarmee ik bedoel dat je met de nodige regelmaat moet checken of je doet wat goed voor je is, wat werkelijk aansluit bij jouw ontwikkeling en groei, wat er echt toe doet voor jou. Je kunt bijvoorbeeld de vraag stellen of je nieuwe vaardigheden moet ontwikkelen naast datgene wat je al doet, en welke extra kansen en mogelijkheden die jou bieden. Het volgen van een additionele opleiding of cursus doe je om flexibel te blijven op de arbeidsmarkt. Het volstaat niet meer om te teren op de opleiding die je twintig jaar geleden hebt voltooid. Mensen geven zelf richting aan hun loopbaan en overdenken voortdurend welke professionele en persoonlijke keuzes je wilt en gaat maken.”

Van Ede & Partners is een bureau voor outplacement, loopbaanbegeleiding en coaching. Al 35 jaar hanteren wij de missie om mensen te begeleiden bij het beter inzetten van hun talenten en capaciteiten. Het vertrekpunt is vaak het vinden van werk en het vergroten van inzetbaarheid. Bewustwording, zingeving, persoonlijke groei en werkplezier worden daarbij meegenomen. “Een nieuwe arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwende aanpak”, aldus Benninga. Moderne bedrijven en organisaties geven de voorkeur aan managers en professionals die op verschillende manieren inzetbaar zijn en zich bewust zijn van wat ze willen en kunnen. Van Ede & Partners kijkt daarom zowel naar de benutte als de nog onbenutte kwaliteiten. “Mensen willen weten waar ze staan en welke veranderingen nodig zijn om positief te groeien”, stelt Benninga. “Bij Van Ede & Partners zijn we ervan overtuigd dat dit leidt tot een gezondere samenleving.”

www.vanede.nl

  • René Moscou

Recente stories