Talentisme: Mensen maken het verschil

Talentisme: Mensen maken het verschil
“Om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen in de markt, technologie, politiek en maatschappij, hebben organisaties de juiste mensen nodig en vooral de juiste leiders”, zegt Hetty van Ee, managing director van de ORMIT Groep.

“Bevlogen mensen die het verschil maken en graag samen met anderen resultaten bereiken. Alles wijst er op dat er door de vergrijzing en de ontgroening in de nabije toekomst een groot tekort komt aan leiders met die specifieke kwaliteiten. Om onderscheidend te zijn als organisatie is het daarom noodzakelijk dat men binnen en buiten de organisatie op zoek gaat naar talent, dat talent helpt zich verder te ontwikkelen, en vervolgens aan de organisatie weet te binden.”

ORMIT is ervan overtuigd dat het succes van organisaties in belangrijke mate afhangt van de mensen die er werken. De vraag is daarbij niet of een onderneming voldoende geld heeft, maar of er voldoende talent aanwezig is. Deze verschuiving naar mensen als belangrijkste succesfactor noemt ORMIT Talentisme. “Wij geloven in bevlogen leiders die zelf het goede voorbeeld geven en anderen uitdagen en inspireren om hetzelfde te doen. Zodat mensen met plezier samenwerken en een extra stap zetten voor het bedrijf, voor de klant, voor elkaar”, benadrukt Hetty van Ee. “Noem het geluk in je werk of bevlogenheid, maar het is in ieder geval meer dan tevredenheid, daar moet een bedrijf op sturen om succesvol te zijn.”

ORMIT is dé specialist voor het vinden, ontwikkelen en binden van talent voor organisaties. Dat doet zij met traineeships waar trainees opdrachten invullen in organisaties om uiteindelijk in dienst te treden bij deze organisaties en door mensen in organisaties op leiderschap te ontwikkelen. Zo maakt ORMIT organisaties en individuen succesvoller.

  • René Moscou

Recente stories