Dat de strategieën, concepten en werkwijze van We Are Blossom een uitstekend resultaat opleveren blijkt uit de toppositie van het bureau in de Emerce100-ranking. “Deze waardering toont aan dat wij goed zitten met onze filosofie,” vertelt Ralf van Lieshout, een van de oprichters en digitaal strateeg bij het bureau. “Het bewijst dat onze focus op creatie én performance het gewenste resultaat oplevert. Daar zijn wij trots op.”

De filosofie van het bureau zegt ondermeer dat social media niet zozeer wordt gekenmerkt door de kanalen, maar wordt gedefinieerd door menselijk gedrag. “Om die reden maken wij content die ‘social by design‘ is. Content met als uitgangspunt dat mensen er iets mee moeten en kunnen doen,” legt hij uit. “Zo wordt ‘gewone’ content – social content. Ongeacht het kanaal.”

“Je ziet dat mensen advertenties op allerlei manieren proberen te ontwijken. Wij proberen daarom het merkverhaal te vertalen in social content. We bedenken, creëren en meten die content. En dragen daarmee direct bij aan doelstellingen van de merken waar we voor werken.” We Are Blossom maakt content die werkt, die ergens toe doet. Met een concreet doel in het achterhoofd.

Het bureau verwerft diepgaande kennis van het merk én haar doelgroep “Het leren kennen van beide is essentieel,” aldus Van Lieshout. “Alleen op die manier kunnen we het raakvlak vinden tussen merkverhaal en de behoeften van mensen.” Dat is hard werken, maar ons bureau is daarop ingericht. Snel en veel schakelen met onze klanten hoort daarbij. Wij doen niet aan mooie praatjes. Wij proberen elke dag het verschil te maken en klanten en mensen te laten groeien. Alleen dan doet ’t er toe.”

www.weareblossom.com

Recente stories