Van een regionale campus is de Brightlands Smart Services Campus uitgegroeid tot een van de zeven erkende landelijke Data Science & AI Hubs. “Onder de noemer AI-Hub Brightlands maken we deel uit van de Nederlandse AI Coalitie”, vertelt CEO Astrid Boeijen enthousiast. “Die heeft als doel om data science en AI als motor achter de Nederlandse economie te stimuleren. We doen dat hier met een aantal landelijke en regionale partners, waaronder TNO, het ministerie van BZK, Universiteit Maastricht en de gemeente Heerlen.

“We zetten in op het gebruik van digitalisering, data science en kunstmatige intelligentie in vier focusgebieden: de publieke sector, financiële dienstverlening, duurzaamheid en zorg en gezondheid. We kijken daarbij niet alleen naar de technologische mogelijkheden, maar ook naar hoe het valt bij de burger die er straks mee in aanraking komt. Met ons Public Services Lab helpen we gemeenten met hun digitaliserings- en innovatievraagstukken, en met onze Digitale Werkplaats mkb doen we dat voor het mkb. We werken ook aan centra op gebied van financiële dienstverlening en Smart Health.

“In ons campusgebouw profiteren zo’n veertig organisaties van elkaars aanwezigheid, variërend van start-ups tot grote bedrijven als Accenture en mede-oprichter APG. De campus maakt bovendien deel uit van Brightlands, vier innovatiecampussen in Limburg waar meer dan 30.000 optimisten werken aan grote vraagstukken op het gebied van gezondheid, circulariteit, voeding en digitalisering.

“Een voordeel van innoveren in Limburg is dat het stukken makkelijker is om jong talent aan te trekken en om werknemers te huisvesten dan in de Randstad. Bovendien bieden we toegang tot het achterland in Duitsland en België. Bedrijven die interesse hebben in de mogelijkheden van onze campus, zijn van harte uitgenodigd om contact met me op te nemen.”

www.brightlands.com

Recente stories