Samenwerking en innovatie

Samenwerking en innovatie
Nederland telt 17 miljoen inwoners en is voor 60% overstroombaar. Ons land is in belangrijke mate met mensenhanden gemaakt en Rijkswaterstaat is daar al 216 jaar bij betrokken. “De laatste vijftig jaar is de verstedelijking sterk toegenomen, waardoor de ruimte schaarser is geworden”, legt Jan Hendrik Dronkers uit, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

“Dat vraagt om andere oplossingen dan in een minder dichtbevolkt land. Konden we vroeger allerlei ingrepen in de omgeving doen, tegenwoordig is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Dit betekent dat onze oplossingen bij voorkeur multifunctioneel dienen te zijn. Een sluisdeur is niet alleen een sluisdeur, maar functioneert ook als waterkering en als middel waarmee je energie kunt opwekken. En maak van de dreiging van het water een kans door slimme oplossingen waarbij natuurlijke elementen als partner worden ingezet.”

Deze manier van denken en werken houdt in dat je op innovatie gericht moet zijn, leert Dronkers ons. Wat betreft die focus op vernieuwing heeft Rijkswaterstaat recente voorbeelden als een ultrastil wegdek en de energieneutrale Ramspolbrug. “Een goede manier om in hogere mate innovatief te werk te kunnen gaan”, zegt Dronkers, “is door meer samen te werken met partijen uit wat wij de gouden driehoek noemen: kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid in bijvoorbeeld een publiek/private samenwerking.” Dit vergt wel een andere manier van werken dan in het verleden. Rijkswaterstaat heeft dat in zijn ondernemingsplan als volgt verwoord: één Rijkswaterstaat, samen met anderen, elke dag beter. Rijkswaterstaat is gefocust op het creëren van mogelijkheden en kansen voor een aangenaam leven in de best beveiligde delta ter wereld.

Recente stories