Boom is een uitgeversbedrijf dat zich richt op educatie, wetenschap, cultuur en professie. De uitgever scoort dit jaar hoog in de categorie ‘goed werkgeverschap’ van de MT500. Volgens hoofd Personeel & Organisatie Mirjam Bergsma een gevolg van de bedrijfscultuur. “Boom is als familiebedrijf sterk gericht op haar missie en continuïteit. Alle collega’s zijn betrokken, professioneel, vakkundig en eerlijk over wat goed gaat en wat beter kan. De persoonlijke en zakelijke doelen congrueren heel goed. De lijnen naar de directie zijn kort, maar omgekeerd ook. Tijdens de coronacrisis heeft de directie regelmatig via Teams en e-mail contact met de medewerkers gehouden. Om deze lastige tijd zo goed mogelijk door te komen, heeft Boom ingezet op diverse vormen van ondersteuning, zoals attenties, workshops over energiek thuiswerken en persoonlijke coaching.”

Boom heeft als missie om bij klanten voor een beter begrip omtrent kennis en vaardigheidsvraagstukken te zorgen. Bergsma: “Onze werknemers hebben hierbij een grote mate van autonomie. Dit bevordert het ondernemerschap en de klantgerichtheid, maar biedt collega’s ook de ruimte hun passie voor het werk op een persoonlijke en unieke manier vorm te geven. Die liefde voor het vak zie je ook terug in onze kennisdelingsdagen en onze interne opleiding, de Boom Academy. Ook innovatie is een belangrijk focuspunt. Onze medewerkers worden volop gestimuleerd met ideeën te komen. Omdat Boom als familiebedrijf op de lange termijn gericht is, krijgen initiatieven de tijd om te groeien en zich te bewijzen. Dit alles maakt onze bedrijfscultuur uniek en draagt er aan bij dat we bevlogen, betrokken en leuke mensen aan ons weten te binden.”

www.boom.nl

Recente stories