People-proces-software voor de juridische afdeling

People-proces-software voor de juridische afdeling
Alles is aan verandering onderhevig, en zeker nu in het digitale tijdperk gaan transformaties in een snel tempo. Ook de juridische dienstverlening maakt dynamische ontwikkelingen door. Mensen staan uiteraard centraal bij de veranderingen, maar de inzet van efficiënte operationele processen en intelligente software biedt aanzienlijke voordelen.

“De hoeveelheid juridische informatie in organisaties neemt zienderogen toe, net als de informatiebehoefte”, stelt Hans-Martijn Roos, managing director en met Luc van Daele medeoprichter van Legadex. “Bedrijven willen en moeten weten welke documenten ze in bezit hebben en wat de daarin vervatte kansen en risico’s zijn.” De meeste bedrijven zijn echter niet in staat om op eenvoudige wijze hun contracten en bedrijfsessentiële documentatie te ontsluiten en te beheren, laat staan dat zij in staat zijn de kansen en risico’s te onderkennen.

Legadex is de enige juridische dienstverlener die consequent de drie-eenheid People, Process en Software inzet voor juridisch en compliance-werk. “Het is van cruciaal belang dat een bedrijf keuzes maakt in wat het aan informatie bijhoudt”, zegt Roos. “Je wilt niet verdrinken in data. Dankzij efficiënte processen en onze intelligente software voor ondermeer dataclassificatie en het in kaart brengen van werkprocessen verschuift juridisch werk van ad-hoc problemen oplossen naar een doordachte en procesmatige aanpak waarmee je problemen voorkomt.” Legadex biedt flexibele insourcing/outsourcing van bedrijfsjuridisch en juridisch/administratief werk, zoals contractmanagement en vennootschaps- en IP-beheer, richt datarooms in en levert smart Due Diligence voor ondermeer M&A-transacties. “Met onze intelligente werkwijze en software blijf je in control”, aldus Roos.

Recente stories