Het staat onomstotelijk vast dat een snelle webperformance een cruciale voorwaarde is voor een positieve gebruikerservaring. Een snel reagerende website zorgt dat bezoekers op de bezochte website blijven en niet snel wegklikken. MeasureWorks meet het gedrag van bezoekers met een datagedreven benadering. Zo wordt de impact van de performance van websites zichtbaar en weten we wat we moeten optimaliseren. Door deze focus kunnen we de gebruikerservaring structureel verbeteren.

 “Wij zijn al ruim acht jaar actief om klanten te ondersteunen en webperformance toe te voegen aan de marketingmix,” zegt Jeroen Tjepkema, oprichter en algemeen directeur van MeasureWorks. “Bedrijven komen bij ons met een probleem; als de website niet werkt of te traag is en dat heeft zijn weerslag op het klikgedrag van bezoekers. Zij zijn ongeduldig en gaan klagen. Op basis van dit gedrag kunnen onze tools zelfs voorspellen wanneer een website down gaat.

MeasureWorks is een technologiegedreven bedrijf. Webperformance heeft een directe weerslag op marketing en sales, maar de optimalisatie vraagt om een technische insteek. Een snellere website levert aantoonbaar meer omzet op en uiteindelijk een betere klantretentie. “Wij onderscheiden ons in de markt doordat wij samen met klanten hun online omgeving analyseren, leren begrijpen en verbeteren,” vertelt Tjepkema. “Kennisoverdracht speelt daarbij een belangrijke rol. Wij leren de klant zelfstandig te werken aan performance. Daarin zit voor een groot deel onze toegevoegde waarde. Klanten bellen ons met een probleem. Wij lossen het samen op en adviseren vervolgens direct hoe performance te integreren in de ontwikkelcyclus.”

measureworks.nl

Recente stories