“Groei stimuleert”, vindt Henny Kuijpers, één van de partners bij Bol Adviseurs. “Wij geloven in de positieve kracht ervan. We dagen ondernemers en onszelf uit om te groeien. We willen bijdragen aan de ambities en het succes van onze klanten.”

Bol Adviseurs staat verrassend hoog in de MT 100 Beste Adviesbureaus. Verrassend, omdat Bol relatief klein is. Gevraagd naar hun geheim, zegt Kuijpers: “We kruipen in de huid van de ondernemer. We doorgronden zijn vraag. Daardoor snappen we wat de dieperliggende doelen zijn. Vaak gaat het om wat anders dan puur een stijging van omzet en winst. Het heeft dan te maken met persoonlijke ontwikkeling, met leiderschap, met continuïteit en met de balans tussen zakelijke en privébelangen. Dát vinden onze klanten boeiende onderwerpen. En daarover praten we.” Voor Bol houdt het niet op bij een uitgebracht advies: “Daarna begint het pas echt!”

 

Het inspirerende en diepgaande debat komt volgens Kuijpers ook voort uit de breedte van het kantoor: “We hebben accountants in huis, maar ook fiscalisten, juristen, organisatieadviseurs, HR-specialisten en corporate finance professionals. En hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben met elkaar gemeen dat ze oprecht betrokken zijn bij onze klanten. En dat ze die betrokkenheid, samen met hun vakkennis, vertalen naar goede adviezen. Dat betekent dat ze ook het lef hebben om klanten tegen te spreken en wanneer nodig een spiegel voor te houden. Ze laten nieuwe wegen zien naar meer zekerheid, rendement en continuïteit. Naar groei dus. En ja, dat stimuleert enorm.”

Recente stories