“Zeventien miljoen Nederlanders werken met ons”, zegt Yvonne van der Brugge, Algemeen directeur Logius. “Wij zijn de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid. Mensen kennen ons o.a. van DigiD, MijnOverheid, Berichtenbox en Digipoort. Dankzij onze diensten krijgen mensen gemakkelijk toegang tot hun post van de overheid, is hun belastingaangifte vooringevuld, en kun zij gegevens, die de overheid over ze heeft, op één plek te bekijken.

Onze ambitie is om de digitale diensten toegankelijk te maken voor écht iedereen. Onlangs hebben we de MijnOverheid website en de Berichtenbox app volledig herzien. Dit heeft een verdubbeling in het gebruik opgeleverd! Dus als je maatschappelijk geëngageerd bent, dan is werken bij Logius mogelijk iets voor jou.

We werken nu aan het omzetten van onze legacy naar een vernieuwende architectuur, met als basis een platform en daarop microservices, die past bij deze tijd. Dit vraagt om een agile werkwijze en flexibiliteit. Hoe doe je dat zorgvuldig, vernieuwend én afgestemd op afnemers en stakeholders van de overheid? Hierbij hebben we de inzet nodig van architecten, scrum-masters en product-owners. Ook Informatie Beveiliging specialisten leveren hun bijdragen om de applicaties veilig te houden. En dan is er nog onze niche: Fraude en Misbruik. Dit is een apart loket waar slimme techneuten van harte welkom zijn om fraude op te sporen en waar goede kennis van data essentieel is. Logius is altijd uit op een betere dienstverlening; voor burgers en ondernemers.”

Recente stories