Jibes is een dataspecialist die organisaties helpt om strategische waarde toe te kennen aan informatie.

“Wij werken traditioneel voor sectoren met intense of gevoelige gegevensstromen, zoals de financiële dienstverlening en de detailhandel”, vertelt Ivo-Paul Tummers, algemeen directeur van Jibes.

“Inmiddels zien we dat het gebruik van gegevensstromen zich naar alle bedrijfstakken verspreid heeft.” Bedrijven zien het belang van hun data om drie redenen toenemen: omnichannel ontwikkeling, selfservice modellen en stelselwijziging zoals wetgeving. “Nu veel bedrijven gedigitaliseerd zijn, zal het databeheer de komende jaren snel evolueren”, zegt Tummers. “Data wordt op steeds meer verschillende manieren opgesplitst en gedeeld. Bijvoorbeeld omdat eindgebruikers controle over hun data willen, maar ook omdat transparantie en samenwerking belangrijke trends in netwerken zijn.

Uiteindelijk zal het bezit van data zelfs worden afgeschaft. Bedrijven gaan data inlezen of kopen van andere organisaties, zoals het CBS of de KVK. In dit nieuwe speelveld komen straks kwesties over governance aan de orde. Maar ook over de relevantie en betrouwbaarheid van de informatie. Als je in de toekomst de strategische en concurrerende waarde van data wil benutten, dan heb je nieuwe vaardigheden nodig. En dan heb ik het niet over puur statistische analyses, maar over domeinexpertise. Wij voorzien in kenniscapaciteiten voor het ontwerp en beheer van uw data-activa. Wij noemen dit Data Craft. Ambachtswerk dat Jibes als geen ander kan leveren.”

www.jibes.nl

Recente stories