De ingebruikname van nieuwe applicaties, werkplekken en infrastructuren is geen sinecure. Een efficiënte en geslaagde migratie van het oude systeem naar de nieuwe doelomgeving is specialistenwerk. Om de migratie te laten slagen, en om gebruikers zo min mogelijk hinder van de omzetting te laten ondervinden, is het noodzakelijk dat methodisch en projectmatig wordt gewerkt.

Bedrijven en organisaties die al eerder leergeld hebben betaald met mislukte transities beseffen dat als geen ander en zullen geen tweede keer hun neus willen stoten. “Daarom vragen ze ons om ondersteuning”, zegt Janneke van den Berg, directeur en oprichter van Migration Match, dat onderdeel is van het in Utrecht gevestigde Conclusion. “Onze in de praktijk bewezen M3© migratiemanagementmethode wordt gekenmerkt door de pragmatische aanpak en de focus op kwaliteit en resultaat.” Met een gedegen inventarisatie als vertrekpunt en een strak geregisseerd migratieproces zorgt Migration Match dat migraties vlekkeloos uitgevoerd en op tijd en binnen budget afgerond worden.

 

De gepatenteerde methode is bewezen succesvol, want ook andere dienstverlenende organisaties maken gebruik van de tooling, expertise en projectmethode van het bedrijf. Een methode die overigens ook voor andere migraties wordt ingezet. “Het uiteindelijke doel van onze methode is kostenbesparing en kwaliteitsverhoging”, beklemtoont Van den Berg. “M3© is gericht op het behalen van een positief resultaat. Maar een project slaagt alleen als ook de opdrachtgever actief aan het proces deelneemt. Klantorganisaties moeten bereid zijn om zelf ook het nodige werk te verzetten om een project succesvol te voltooien. Met de M3-regie waarborgen wij dan een efficiënte en geslaagde operationele uitvoering.”

www.migrationmatch.nl

Recente stories