Best Fresh is gespecialiseerd in de handel, teelt en logistiek van verse groenten en fruit. De groepsnaam werd in 2008 gegeven vanuit Fa. M.Valstar & Co., een bedrijf dat al sinds 1928 Westlandse groenten exporteert. “Behalve Valstar maken ook Gastro (Eminent & Sous Fresh), Yex, Bioworld en ABC Logistics deel uit van Best Fresh”, zegt derde generatie DGA Mart Valstar. “Iedere divisie heeft zijn eigen productspecialisme. Met Bioworld spelen we in op de groeiende vraag bij onze klanten. Zeker nu de EU als doel heeft uitgesproken dat 25% van ons vers voedsel biologisch moet worden. Het laatste decennium is ook een verschuiving in onze keten zichtbaar: retailers kopen bij voorkeur direct bij telers. We spelen daar op meerdere manieren op in. In de relatief kleinere divisie Bio bouwen we aan eigen teeltposities zowel in Nederland als in Spanje. Binnen de divisie Valstar telen we reeds lang komkommers en zetten we nu ook strategische partnerships op. In de divisie Yex (exoten uit meer dan 60 landen) groeit ons aantal internationale joint ventures met telers.”

Als familiebedrijf heeft Best Fresh een sterke binding met de regio. “We hechten veel waarde aan duurzaamheid”, zegt Valstar. “Sinds twee jaar wordt ons kantoor verwarmd én gekoeld door geothermie en op de daken van onze loodsen liggen zonnepanelen. Voedselverspilling gaan we tegen door o.a. wekelijks gezonde maar afgekeurde producten te schenken aan de Groente & Fruit Brigade van Voedselbank NL. Evenals andere familiebedrijven dragen we voldoende bij aan de BV Nederland, zoals via opleidingstrajecten en lokale werkgelegenheid. Ik vind dat de overheid de kracht van familiebedrijven best wat meer op waarde mag schatten.”

Recente stories